"Waterkwaliteit stijgt door beheerovereenkomst Water" - 4 mei 2010

Klik op de link hiernaast om het artikel in PDF-versie wilt lezen: artikel beheerovereenkomst Water - Vilt (.pdf 41.01 KB)
Hieronder kunt u alsook het volledige artikel lezen:

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) betaalde afgelopen week 10,27 miljoen euro uit aan vergoedingen voor beheerovereenkomsten met startdatum 1 januari. “Opmerkelijk is het succes van de beheerovereenkomst Water, waarvoor een bedrag van bijna 9,47 miljoen euro werd betaald. Bovendien blijkt uit meetresultaten dat de beheerovereenkomst Water sterk bijdraagt tot de verbetering van de waterkwaliteit”, aldus VLM.

Met de beheerovereenkomsten investeert Vlaanderen samen met Europa in agrarisch natuurbeheer en in een leefbaar platteland. Van de 10.723.000 euro aan vergoedingen die werden uitgekeerd, betaalt Vlaanderen 6.054.000 euro en de rest draagt Europa bij.

Ruim 1,54 miljoen euro werd uitbetaald voor het uitvoeren van diverse maatregelen zoals het natuurvriendelijk beheren van akkers, graslanden en perceelsranden (465.573 euro), het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen (397.672 euro), het beschermen van akkervogels en weidevogels (88.101 euro) en het bestrijden van erosie (303.077 euro). Het grootste deel van de vergoedingen wordt uitbetaald via beheerovereenkomsten Water, goed voor bijna 9,47 miljoen euro.

Landbouwers die een beheerovereenkomst Water met VLM sluiten, engageren zich er toe de hoeveelheid dierlijke mest die op landbouwpercelen wordt gebracht, te beperken tot maximaal 140 kilo stikstof per hectare per jaar. De totale stikstofbemesting ligt minstens 30 procent lager dan de bemestingsnormen van het mestdecreet. Bovendien ontvangt de landbouwer enkel een vergoeding wanneer hij een vooropgesteld resultaat behaald.

“In het najaar worden bodemstalen genomen om te bepalen hoeveel nitraatstikstof zich in het bodemprofiel bevindt. Hoe lager dit nitraatresidu, hoe kleiner de kans op uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater en hoe lager ook de nitraatconcentraties in het water”, licht VLM toe. Voor beheerovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2007 bedraagt de grenswaarde 90 kilo stikstof per hectare, voor die na 1 januari 2007 86 kilo.

In 2009 werden in totaal ruim 20.000 bodemstalen genomen op ruim 13.000 percelen, verdeeld over een 1500-tal landbouwers. Het gemiddelde nitraatresidu bedroeg 47 kilo stikstof per hectare. In totaal bleef 89 procent onder de vooropgestelde grenswaarde. Uit de resultaten blijkt dat bepaalde teelten stikstof beter benutten en dus minder stikstof in de bodem achterlaten dan andere. Zo blijken bieten en granen duidelijk beter te scoren dan aardappelen.

“De balans van de beheerovereenkomsten Water is duidelijk positief. Zo daalde het gemiddelde nitraatresidu van 80 kilo stikstof per hectare tijdens de beginjaren tot minder dan 50 kilo stikstof per hectare nu”, klinkt het. Het percentage bodemstalen met een nitraatresidu lager dan de grenswaarde steeg in dezelfde periode van 68 procent naar een kleine 90 procent.

“Hieruit blijkt dat de deelnemende landbouwers hun teelttechnieken hebben verfijnd in functie van een milieuvriendelijke bemesting aangepast aan het gewas en de bodem. De resultaatgerichte aanpak werpt dus zijn vruchten af”, aldus VLM.

Bron: Vlaams infocentrum land- en tuinbouw
Datum: 04/05/2010