Beheersovereenkomsten

Anderzijds zijn er de beheersovereenkomsten (BO) van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Er kunnen beheersovereenkomsten gesloten worden voor erosiebestrijding, kleine landschapselementen, perceelsrandenbeheer, botanisch beheer en soortenbescherming.

Als landbouwer kunt u dus met de Vlaamse Landmaatschappij een beheerovereenkomst sluiten.

Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere beheerpakketten. Een beheerpakket omvat maatregelen en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap.

In ruil voor het vrijwillig uitvoeren van de maatregelen krijgt u een vooraf bepaalde vergoeding.

Beheerovereenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar. In tegenstelling tot vroeger starten beheerovereenkomsten altijd op 1 januari.

Beheerovereenkomsten worden gesloten op landbouwgronden die u volgens de verzamelaanvraag gebruikt. Voor landbouwgronden die binnen de erkende natuur- of bosreservaten of een uitbreidingszone van een erkend natuurreservaat liggen, kunt u geen beheerovereenkomsten sluiten.

Denk eraan dat de VLM alle aanvragen voor het sluiten van een beheerovereenkomst moet ontvangen uiterlijk op 1 oktober vóór het gewenste startjaar. U kunt geen beheerovereenkomsten aanvragen via de verzamelaanvraag.