BO Herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen (KLE’s) zoals heggen en houtkanten waren decennia geleden een onderdeel van onze cultuurlandschappen. Maar over de jaren heen is dit aspect van ons Vlaamse platteland verdwenen. En met het verdwijnen van deze kleine landschapselementen is ook de ecologische functie ervan verdwenen. Dit zijn namelijk vaak leefplaatsen of verbindingswegen voor natuurlijke organismen.

Deze maatregel wil via de aanplant en het onderhoud van heggen, hagen, houtkanten, houtwallen en poelen de rol van KLE’s in het Vlaamse landbouwlandschap herwaarderen. De vergoedingen worden per pakket berekend en zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de omvang van het kleine landschapselement dat men wil aanleggen of onderhouden.

Contact:
Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Platteland
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Tel. 02 543 72 62
e-mail: liesbeth.dhont@vlm.be