2,2 mln euro voor laatste Oost-Vlaamse PDPOII-projecten

Minister van Plattelandsbeleid Kris Peeters heeft het licht op groen gezet voor de laatste Oost-Vlaamse plattelandsprojecten van het huidige Europese PDPO. De projecten betekenen een totale investering van 2.198.536 euro in het Oost-Vlaamse platteland, waarvan 431.220 euro gedragen wordt door de provincie en 389.149 euro door Vlaanderen. De projecten lopen tot en met 30 juni 2015.

 

De 17 goedgekeurde projecten dragen bij tot de geïntegreerde ontwikkeling van een leefbaar platteland in al zijn facetten, zowel op economisch, ecologisch, educatief, recreatief en/of sociaal vlak. Zo wordt geïnvesteerd in de bevordering van toeristische activiteiten, basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking, dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling, instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed en intermediaire dienstverlening.

De vereniging Cultuuroverleg Meetjesland start bijvoorbeeld met een project ‘Boer zoekt ERFgoed!’, waarbij alle Meetjeslanders worden aangezet om kijk- en luistermateriaal omtrent diverse onderwerpen verbonden aan de landbouwgeschiedenis te verzamelen. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen wil landbouwers en burgers aanzetten om zich via agrobeheergroepen respectievelijk knotteams in te spannen voor het beheer van het landschap. Het Regionaal Landschap Meetjesland zet zich dan weer in om vergeten Meetjeslandse hoogstamfruitvariëteiten terug te integreren in het landschap. En KVLV ontwikkelt een interactieve e-module voor hoevezuivelverwerkers om de kostprijs van hun producten te berekenen.

Bron: Vilt, 28 augustus 2013