Jonkhove (Aartrijke) krijgt PDPO-steun

Op 27 november 2012 kende het Provinciaal Managementcomité steun toe aan:
Jonkhove Aartrijke (€ 300.000 PDPO-steun)

Het ontmoetingscentrum van Aartrijke, deelgemeente van Zedelgem, vormt het levende hart van het dorp. Op vandaag is daar niet alleen een ontmoetingscentrum maar ook een jeugdhuis, chirolokalen, een sporthal, een speelplein, een lokale uitleenpost van de bibliotheek en een conciërgewoning.
Het geheel is toe aan een grondige renovatie waarbij de gemeente het behoud en de uitbouw van volgende functies op deze lokatie voor ogen heeft: een ontmoetingscentrum, een antenne van het lokaal dienstencentrum, een uitleenpost van de bibliotheek, het jeugdhuis Jonkhove en een speelplein, dit alles uiteraard met de nodige randinfrastructuur (voldoende parking + openbaar groen).
De renovatie van Jonkhove past in een totaalconcept van werken aan leefbaarheid en dorpskernvernieuwing in Aartrijke.

Ook 100% West-Vlaams (project rond promotie van hoeve- en streekproducten) kreeg extra middelen (€ 54.644,70) toegewezen.

Dit onder voorbehoud van bekrachtiging door de Vlaamse minister bevoegd voor plattelandsbeleid Kris Peeters.