Aanpak erosie leidt Oost-Vlaamse boeren naar Henegouwen

Het LEADER-project 'Kenniscirkels Erosie' stimuleert kennisdeling en samenwerking tussen landbouwers en mikt zo op een duurzame en lokaal gedragen bestrijding van bodemerosie op de vruchtbare landbouwbodems in de Vlaamse Ardennen. Ter afsluiting van het driejarige project kunnen boeren en loonwerkers een kijkje gaan nemen bij een ervaringsdeskundige in Henegouwen.

 

In de kenniscirkels erosie werd gemikt op het uitwisselen van praktische kennis en ervaring tussen landbouwers en loonwerkers en landbouwers onderling. Demonstratiedagen en workshops brachten de voorbije drie jaar geïnteresseerden samen rond preventief werken via duurzaam bodembeheer (niet-kerende bodembewerking, bodemkwaliteit en -verdichting, aardappeldrempels) en curatief ingrijpen via bufferstroken, erosiepoelen, bergingsgrachten en erosiewerende dammetjes uit natuurvriendelijke materialen.

Op 30 juni loopt het LEADER-project af. Daarom wordt woensdag een laatste maal ervaringen uitgewisseld, deze keer over de provinciegrenzen heen. Landbouwer Jean-Marie Velghe uit Henegouwen schakelde 12 jaar geleden volledig over op niet-kerende bodembewerking. Hij heeft dus heel wat ervaring met zowel de praktische (techniek), economische (rendabiliteit) als bodemkundige aspecten (bodemkwaliteit). Op weg naar het bedrijf wordt halt gehouden bij twee erosieknelpunten in Geraardsbergen en Kluisbergen. Landbouwers hebben daar samen met de overheid een mix van erosiebestrijdingsmaatregelen gerealiseerd.

Je kan jezelf nog inschrijven voor de slotactiviteit "Kenniscirkels Erosie" door te klikken op deze link.

Bron: Vilt, 18 juni 2012