Leader-project helpt schapenhouderij professionaliseren

In het Leadergebied Tielts Plateau loopt een project met de merkwaardige titel 'Daar buiten loopt een schaap'. De vzw Vlaamse Schapenhouderij wil met het project het houden van schapen professionaliseren en de vele hobbykwekers uit hun onwetendheid helpen, schrijft de Krant van West-Vlaanderen. De vzw wil onder meer de korte keten stimuleren en contacten leggen met slagers en met de moslimgemeenschap.

De vzw Vlaamse Schapenhouderij ijvert al jaren voor de promotie van de schapenhouderij in Vlaanderen. "Het belangrijkste doel van ons project 'Daar buiten loopt een schaap' is dit en volgend jaar via diverse activiteiten de schapenhouderij professionaliseren", zegt Geert Storme. Daartoe werden vijf doelstellingen uitgewerkt. Naast het professionaliseren van de schapenhouders, is het ook de bedoeling om de korte keten een duwtje in de rug te geven. Slagers en kwekers worden met elkaar in contact gebracht zodat onnodige tussenpersonen worden uitgeschakeld.

Overleg is er ook met de allochtone bevolking naar aanleiding van de schapen die elk jaar het nieuws halen tijdens het islamitische offerfeest. Er zal onder meer gesproken worden over het realiseren van legale slachtvloeren. Via info, zoals een kookavond met schapenvlees, zal de vzw mensen laten zien dat alle delen van een schaap lekker kunnen zijn. Dat moet bijdragen tot de commercialisering van het volledige karkas. Nu is het vaak nog zo dat slagers alleen geïnteresseerd zijn in de koteletjes en de bouten omdat ze de rest van het schaap bijna niet verkocht krijgen.

Tot slot wordt nog de ecologische factor van het schapen houden onder de aandacht gebracht. "Wij willen onder meer bemiddelen tussen de schapenhouders en openbare instanties om kuddes schapen in te schakelen bij het beheer van natuurgebieden en openbare domeinen", legt Storme uit.

Bron: Vilt, 2 oktober 2012