Selectie Leader-gebieden

Leader heeft tot doel plattelandsactoren ertoe aan te zetten en te helpen nadenken over het potentieel van hun gebied in een lange termijn perspectief. Om in aanmerking te komen voor selectie, moeten de Plaatselijke Groepen (PG) een ontwikkelingsstrategie voor hun betrokken gebied voorleggen. Zowel het gebied, de Plaatselijke Groep als de ontwikkelingsstrategie zijn aan welbepaalde selectiecriteria onderworpen.

De doelstellingen die in de lokale ontwikkelingsstrategieën worden opgenomen, en moeten kaderen binnen de algemene doelstelling ‘het verbeteren van de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie’. Tevens moeten de acties passen in het kader van de provinciale plattelandsbeleidsplannen. In Vlaanderen kunnen maximaal 10 PG’s geselecteerd worden.