Aan jongeren buiten-kansen geven!

Categorieën

Thema

Educatie

Jaar

2004

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

222.143,00 euro

Promotor

Wim Ceulemans

Duurtijd

3 jaar

Situering

Dit project ontwikkelt een gamma aan plattelandseducatieve programma's voor 14- tot 18-jarigen. Deze moeilijke doelgroep vindt begrippen als platteland, landbouw en streekidentiteit dikwijls 'oubollig'. In het huidige maatschappelijk debat wordt het platteland eerder eenzijdig vanuit recreatieve hoek bekeken, terwijl het platteland een dynamisch gegeven is met een sterke verwevenheid tussen wonen, leven, werken, historiek, recreatie en toerisme. Het project streeft naar een brede, evenwichtige en positieve benadering van het platteland en werkt mee aan de versterking van de streekidentiteit van het Meetjesland. Dit gebeurt onder meer via inleefstages, workshops en panelgesprekken. Aangeboden thema’s zijn ‘landbouw in Noord-Zuid-context’, ‘voedselzekerheid’, ‘ggo’s’, ‘plattelands- en streekidentiteit’ en ‘groene en hernieuwbare energie’. www.linkeveld.be

Contactpersoon

Wim Ceulemans & Agnes Sys
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09/3797477