Beeld(ig) agrarisch Landschap

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2009

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

39.000,00 euro

Promotor

PLBK

Duurtijd

01/01/09-30/06/10

Situering

Met 'Beeld(ig) Agrarisch Landschap' wordt voor 4 landschappelijke regio's in Oost-Vlaanderen één 'Beeld(ig) Bedrijf' geselecteerd. Deze geselecteerde bedrijven, gekenmerkt door belangrijke landschappelijke waarden, vormen het uitgangspunt voor positieve communicatie over landschap en de bedrijfsvoering. Voor elk van deze 'Beeld(ige) Bedrijven' worden de aanwezige landschappelijke waarden én bijkomende mogelijkheden in kaart gebracht en verder uitgewerkt met het oog op een individuele en collectieve vorming naar landbouwers en het brede publiek toe. Tevens worden er per 'Beeld(ig) Bedrijf' communicatiemiddelen uitgewerkt. Communicatie, vorming en bezoekersmogelijkheid rond het behoud, versterking en onderhoud van landschapselementen zoals dreven, hoogstamboomgaarden, houtkanten, knotbomen, kwetsbare vegetaties, … en een aangepast landschapsbeheer, vormen de rode draad op elk van deze 'Beeld(ige) Bedrijven'.

Contactpersoon

Filip De Smet
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09/2678675