Bepaling van het voorkomen van leverbot (Fasciola hepatica) a.d.h.v. onderzoek van levers van slachtrunderen en de correlatie met de serologische en coprologische analysesis)

Categorieën

Thema

Landbouw

Jaar

2006

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Brugse Ommeland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

37.500,00 euro

Promotor

Luc De Meulemeester

Duurtijd

1 jaar

Situering

Het project beoogt door onderzoek van slachthuislevers het voorkomen van leverbot in het Brugse Ommeland te bepalen en het verband te leggen met de resultaten van het coprologisch en serologisch onderzoek. Op die manier wordt ook de diagnostische waarde van deze testen bepaald.
In de praktijk zullen de resultaten van de tests gekoppeld worden aan het gebruik van de geïnformatiseerde bodemkundige kaart van Vlaanderen (Geoloket). Gezien leverbot vooral voorkomt op vochtige weiden kan dit aan de veehouder nuttige informatie verschaffen over leverbot.

Contactpersoon

Luc De Meulemeester
Kruisstraat 24
3061 Leefdaal
050/230560