Boer zoekt ERFgoed!

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

120.000,00 euro

Promotor

COMEET/Erfgoedcel Meetjesland

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

COMEET/Erfgoedcel Meetjesland wil samen met de Landelijke Gilden zo veel mogelijk Meetjeslanders aanzetten om in hun herinnering, archief of verzameling te duiken en hen op een leuke, kennisdelende manier laten samenwerken rond hun eigen agrarische roots: het streekeigen Meetjeslandse plattelandserfgoed. Doel is het uitbouwen van een digitaal kennisplatform vol kijk- en luistermateriaal, hedendaags en uit vroegere tijden, dat diverse onderwerpen betreffende de lokale landbouwgeschiedenis documenteert. Het resultaat wordt weer ingezet in het Meetjesland (en daarbuiten) via de website en zijn toepassingen, maar ook via specifieke initiatieven inzake educatie, reminiscentie, tentoonstelling.

Doelstellingen

  • Algemene doelstelling van het project is om via een speciale actie (het bouwen van een kennisplatform) zoveel mogelijk Meetjeslanders aan het werk/aan het denken/aan het leren zetten rond hun eigen plattelandserfgoed.
  • Het bouwen van een toegankelijk platform in de vorm van een ‘digitale schoolwandplaat’, boordevol agrarisch erfgoed in diverse vormen. Dit ‘platform’ behelst geen technische kunstgrepen, maar bestaat vrij eenvoudig uit een extra tabblad dat aan het erfgoedbanksysteem kan worden toegevoegd. Op die manier krijgt het project een losstaande en daardoor ook bruikbare vorm, terwijl het automatisch gebaseerd zal zijn op een nog steeds ‘state of the art’ systeem inzake gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, registratiestandaarden en interactiviteit.
  • Intensief verzamelen en op een professionele manier toegankelijk maken van oude en nieuwe foto’s, films, geluidsfragmenten, methodiekbeschrijvingen aangaande het streekeigen agrarische erfgoed uit het Meetjesland. Daarvoor wordt in de eerste plaats samengewerkt met de leden van de Meetjeslandse Landelijke Gilden en doen we een algemene publieksoproep in de regio. Maar we gaan ook verder op zoek naar toepasselijk en waardevol materiaal binnen dit thema en spreken daarbij al onze erfgoedzorgers aan en bovendien ook professionele partners (al dan niet buiten het Meetjesland): Ugent, CAG, RLM, …
  • Specifiek zoeken naar ‘onontgonnen’ en dus ook bedreigd agrarisch erfgoed, in de eerste plaats oraal en ander immaterieel erfgoed.
  • Verbreden erfgoeddraagvlak: via oproepen, presentaties, publieksactiviteiten willen we zoveel mogelijk Meetjeslanders sensibiliseren rond hun gemeenschappelijke landbouwverleden en het belang, de schoonheid en de waarde van het Meetjeslandse plattelandserfgoed.
  • Doelgroepenwerking: met copromotor Landelijke Gilden wordt een structurele samenwerking opgezet. 
  • Doelgroepenwerking: de vergaarde resultaten van het project worden verder ingezet voor educatie. Het platform wordt gekoppeld aan educatieve leerplatformen, waar alle beschikbare informatie verder aangewend kan worden door leerkrachten in hun lessen (Meetjesland op school, EPICS).
  • Doelgroepenwerking: de vergaarde resultaten van het project worden verder ingezet voor reminiscentie. Met beeldmateriaal en kleine objecten wordt een ‘reminiscentiekoffer’ samengesteld, die uitgeleend wordt aan animatoren van rust- en verzorgingstehuizen om activiteiten rond herinneringseducatie op te zetten.

Afstemming op bestaande initiatieven: partners van het project, maar ook toeristische en andere publieksgerichte evenementen en projecten zullen onbeperkt kunnen putten uit deze digitale collectie en op die manier hun eigen projecten inhoudelijk kunnen stofferen.

Uitvoering

COMEET/Erfgoedcel Meetjesland

Contactpersoon

Nele Van Uytsel
Van Hoorebekeplein 1 bus 4
9900 Eeklo
09/373 75 96 of 0478/614 902