Bouw-renovatie lokalen Poolsterscouts; versterking van het sociale netwerk binnen de wijk speelhof

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

107 016,57 euro

Promotor

vzw Steun Poolster

Duurtijd

01/04/2012 - 30/06/2013

Situering

De wijk speelhof omvat naast de klassieke woonverkavelingen langsheen de Speelhofstraat en Frankenstraat de grootste sociale woonwijk van Diest. De wijk situeert zich buiten de ring rond Diest aan de voet van de landelijke omgeving van de Kloosterberg, één van de getuigenheuvels rondom de stad. Voor inkopen bedienen de bewoners zich van de grootwarenhuizen gelegen langsheen de nabijgelegen Leuvensesteenweg . Door haar ligging en omvang mist de wijk de band met de stad en vormt zij als het ware een dorp op zichzelf. De wijk wordt gekenmerkt door een grote inwijking (huurwoningen sociale bouwmaatschappij Diest Uitbreding en door een belangrijke aanwezigheid van allochtonen en sociaal kansarmere gezinnen. Voormelde factoren dragen er toe bij dat een degelijk sociaal netwerk binnen de woonwijk ontbreekt; nochtans een voorwaarde om te komen tot een aangename leefgemeenschap. De scoutsgroep Poolster is sedert haar ontstaan ingebet in deze buurt; ze onderneemt er buurtversterkende activiteiten en brengt via het jeugdwerk buurtbewoners dichter bij elkaar. Een studie die thans nog in uitvoering is door de stedelijke jeugddienst van de stad ziet in deze jeugdbeweging trouwens het meest uitgelezen middel om mensen uit het kansarmere segment van de woonwijk rechtstreeks te betrekken bij het buurtleven. Het lokaal van deze scoutsgroep werd in het verleden dan ook beschikbaar gesteld voor de organisatie van buurtactiviteiten (mosselsouper, sportbbq., vergaderingen...) terwijl het speelveld dagelijks een functie vervuld als buurtspeelplein waar jongeren van allerlei afkomst elkaar ontmoeten - zij noemen dit 'hun pleintje'. Via de jongeren worden ook de ouders bereikt. Bovendien deden de lokalen in het verleden ook dienst als ontmoetingsplaats en uitvalsbasis voor de werking van de mindervalidenbeweging Biebel (AKABE-groep).

Doelstellingen

  • heem krijgt karakter van een buurthuis - formele en informele ontmoetingsplaats en dit zowel voor buurt- als niet buurtbewoners
  • verhogen van de toegankelijkheid
  • degelijke, veilige en toegankelijke huisvesting jeugdwerk
  • buurtactiviteiten die nu naar elders moesten uitwijken (mosselsouper, sportbbq, fotoavonden... kunnen terugkeren naar hun vertrouwde omgeving

Uitvoering

vzw Steun Poolster

Contactpersoon

Guido Sannen
Koningin Astridlaan 57
3290 Diest
0494/51 77 48