Brussel LUST

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Herne

Projectgegevens

Projectkost

309 452,63 euro

Promotor

KVLV, Vrouwen met Vaart

Duurtijd

01/08/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Horizontale en verticale samenwerking tussen actoren in de toeleveringsketen

Situering

Met dit project willen we land- en tuinbouwers in de Vlaamse Rand rond Brussel stimuleren en tools aanreiken om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beleveren met duurzame land- en tuinbouwproducten. We willen hiervoor werken op 3 terreinen die gelijklopend gaan plaatsvinden. In de eerste plaats willen we land- en tuinbouwbedrijven in de Rand informeren en begeleiden rond de vermarkting van duurzame landbouwproducten met Brussel als potentiële markt. In de tweede plaats willen we de mogelijke vermarktingskanalen voor deze producten in Brussel onderzoeken (in kaart brengen van de bestaande kanalen, detecteren van de hiaten, uitwerken van bijkomende kanalen en vraag en aanbod met elkaar in contact brengen). Afhankelijk van de soort geleverde producten door de landbouwbedrijven en de eigen keuzes van de bedrijfleiders worden de land- en tuinbouwers in de Rand toegeleid naar een of meerdere van deze kanalen. Als laatste willen we een antwoord bieden op het logistiek vraagstuk. We willen de uitbouw van een verdeelcentrum in de Rand onderzoeken (haalbaarheidsstudie) van waaruit zelfstandige logistieke ondernemers de Brusselse markt zouden kunnen beleveren.

Doelstellingen

  1. Land- en tuinbouwbedrijven in de Vlaamse Rand laten kennis maken met Korte Keten, bio en innovatie en geïnteresseerde bedrijven intensief begeleiden.
  2. Een toekomstgerichte bedrijfskeuze maken is 1 ding. Er moet ook een afzetmarkt hiervoor zijn. Binnen dit project gaan we op zoek naar afzetkanalen voor bio en Korte Keten producten via de reguliere en de meer 'alternatieve' kanalen en worden de producenten ondersteund om deze kanalen te leren kennen. 
  3. Een haalbaarheidsstudie inzake de uitbouw van een aankoop- en verdeelcentrum in de Groene Gordel (in Pamel) voor Korte Keten en/of bio producten van waaruit -via zelfstandige logistieke ondernemers- de producten naar Brussel zullen beleverd worden (wegwerken van logistieke knelpunten voor vnl. kleinschalige agrarische ondernemers)

Uitvoering

KVLV, Vrouwen met Vaart

Contactpersoon

Ann Detelder
Remylaan 4B
3018 Wijgmaal
016 24 39 54

Locatie