Buurtontmoetingscentrum De Kruibeekse Poort

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Kruibeke

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

466.000 euro

Promotor

VZW KLJ-lokaal Kruibeke

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

Met de bouw van het buurtontmoetingscentrum wil VZW KLJ-lokaal Kruibeke:

  1. Lokalen ter beschikking stellen als ontmoetingsruimte + speelruimte voor de jeugd.
  2. Informatiecentrum zijn mbt platteland en landbouw.
  3. Toeristische start- en aankomstplaats zijn van diverse routes en inspelen op de toeristische ontwikkelingen mbt het gecontroleerd overstromingsgebied KBR. De gebruikers van het ontmoetingscentrum, de bezoekers van het GOG en de fietsers van het provinciaal fietsnetwerk zijn hierbij de hoofdactoren.Dit toeristisch potentieel maakt veel mogelijk.
  4. Kunst en cultuur dichterbij brengen.
  5. Een overzicht bieden van ons plattelands-erfgoed.  

Doelstellingen

Met de bouw van het buurtontmoetingscentrum De Kruibeekse Poort wil de VZW KLJ-lokaal Kruibeke een aanzet geven om het landelijke karakter van de gemeente Kruibeke te bewaren.  Het gebouw bevindt zich niet alleen aan de poort van het Waasland maar is tevens een poort naar zowel polder, dorpskern als platteland.

De VZW wil haar doelstellingen bereiken door lokalen ter beschikking te stellen als ontmoetingsruimte voor verenigingen en groepen.  Anderzijds wil de VZW een overzicht geven van het verleden, heden en toekomst van de landbouw in Kruibeke en het effect van deze evolutie op de dorpsgemeenschap van Kruibeke.  Centrale thema’s zijn (met telkens een link naar de polder): de jeugd op het platteland vroeger en nu, de evolutie van de landbouw en het natuurbeheer, de oude ambachten en hoeven.

Verwachte effecten: toeristisch aantrekkingspunt en meer inzicht in ons erfgoed zowel door jeugd/jongeren als door volwassenen .  Oplossing van een huisvestingprobleem en vergaderprobleem van diverse verenigingen.   Creatie van open speelruimte voor de buurt en de kruibeekse jeugd.

Met Toerisme Waasland zijn er reeds concrete plannen ivm het verleggen van de fietsknooppunten in de buurt zodat fietsers via het buurtontmoetingscentrum kunnen passeren.  Ook verdere uitwerking van het Reinaert-mysterie komt ter sprake. Tevens verdere uitwerking van contacten met gemeente Kruibeke via de schepen van Toerisme.

Mogelijkheid zal geboden worden aan groepen om het centrum te gebruiken als vertrek- en eindpunt van diverse fiets- en wandeltochten zowel richting GOG als richting platteland als richting dorp.

In de creatieve werkgroep worden inhoud en vormgeving van de informatiepanelen rond landbouw en natuur verder uitgewerkt.  Tevens worden hierin verder de toeristische inpassing bekeken en bv. de verdere uitwerking van nieuwe of inpassing van bestaande fiets- en wandelroutes onderzocht.  De nieuwe mogelijkheden die het GOG hierin geeft worden eveneens meegenomen in overleg met Waterwegen en Zeekanaal.

De creatieve werkgroep komt om de 2 maand bijeen en zal 2 x per jaar gedurende de looptijd van het plattelandsproject (2012 -2014) met de regionale inhoudelijk partners (toerisme Waasland, VZW Regionaal Landschap Schelde &Durme, erfgoedcel Interwaas ,Boerenbond en Eco² en W&Z) een overleg organiseren om de voorstellen af te toetsen en het project verder op te volgen.

De werkgroep ruimtelijk ordening (VZW Lokaal KLJ kruibeke, KLJ Kruibeke , Chiro Altena en VZW Chiro Altena en VZW regionaal landschap Schelde & Durme en W&Z ) werken een project uit voor de inrichting van een openbaar speel en avontuurterrein gelegen in het waterbuffergebied naast het buurtontmoetingcentrum. Dit project is niet opgenomen in het plattelandproject. Ook de gemeente wordt hierbij betrokken.

Naast de creatieve werkgroep en de werkgroep ruimtelijke ordening is er in de schoot van de VZW tevens een werkgroep bouw en een werkgroep financiën actief.(zie bijgevoegd organigram)

Uitvoering

VZW KLJ-Lokaal Kruibeke

Contactpersoon

Tom Volckerick – Erik Blommaert
Molenkouter 12
9150 Kruibeke
03/8994619 (Tom) / 03/7745379(Erik) of 0485/317222 (Tom)/ 0479/917358 (Erik)