De hoevezuivelcoöperatie: een verrijking van het Limburgse zuivelassortiment

Categorieën

Thema

Landbouw

Jaar

2013

Provincie

Limburg

Locatie

Hasselt

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

209.500,00 euro

Promotor

Provincie Limburg - Dienst Landbouw en Platteland

Duurtijd

01-11-2013 - 30-06-2015

Situering

De afgelopen jaren is de aandacht voor lokaal geproduceerde voedingsmiddelen sterk toegenomen. Het bewustzijn van de maatschappij over het milieuvoordeel van lokale producten (korte keten-producten) is, geïnitieerd door de klimaatopwarming, sterk toegenomen. Bovendien is de maatschappij overtuigd van de hogere kwaliteit (o.w.v. versheid) en zijn mensen meer dan ooit op zoek naar een verhaal achter het product dat ze kopen. Dat verhaal blijkt een van de sterkste verkoopstroeven van korte keten-producten te zijn. Mensen, en vooral jongeren, hebben tegenwoordig steeds minder notie van de herkomst van voedingsproducten en de manier waarop dit van uit de grond of de stal verpakt tot in de winkel geraakt. Verbredende landbouwers hebben in die zin dan ook niet enkel de functie van een product met een verhaal, maar ze vormen eveneens een belangrijke schakel in de sensibilisering van de maatschappij en de verhoging van het maatschappelijke draagvlak van de land- en tuinbouwsector. In Limburg waren er in 2011 een zeventigtal landbouwers actief bezig met de ontwikkeling en bereiding van hoeveproducten. Het unieke verkoopspatroon van deze producten via de korte-keten (rechtstreeks van landbouwer naar consument) zorgt naast een sociaal voordeel ook voor de daling van het aantal voedselkilometers van de landbouwproducten.

Doelstellingen

Hoeve- en streekproducten zitten enorm in de lift. Consumenten kiezen tegenwoordig voor een product van eigen bodem of voor een product met een sterk verhaal. Hoeve- en streekproducten staan in beide aspecten van de consument zijn keuze.

Noord-Limburg en het Maasland zijn traditioneel sterk in veehouderij. De grote hoeveelheid aan melkproductie kan omgezet worden in zuivelproducten. Meer zelfs, vanuit de lokale detailhandel is er een grote vraag naar zuivelproducten van eigen streek.

Daarom dat de provincie Limburg met het project ‘De hoevezuivelcoöperatie een verrijking van het Limburgse zuivelassortiment’ landbouwers wil begeleiden in het ontwikkelen of opschalen van hun eigen zuivelproducten. Dit vormt een win-winsituatie: landbouwers genereren extra inkomen en spreiden hun bedrijfsrisico, er worden nieuwe toeristisch vermarktbare producten gecreëerd en de verhoogde economische activiteit stimuleert de werkgelegenheid. Daarnaast zetten de landbouwers ook in op korte keten verkoop: zowel ingrediënten als productie zijn lokaal, hetgeen de ecologische voetafdruk van de voedselketen fors doet afnemen.

Uitvoering

Provincie Limburg - Dienst Landbouw en Platteland

Contactpersoon

Wim Tollenaers
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
011/23 74 47