De Landloperskapel op Merksplas-Kolonie. Toegangspoort tot de voormalige landloperskolonies:“Een licht in de duisternis”. Fase I

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Merksplas

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Kempens Landschap vzw

Duurtijd

01/01/2011 – 30/06/2012

Situering

 

De hoofddoelstelling bestaat erin de streekidentiteit van Merksplas-Kolonie te bevorderen teneinde een toeristisch-culturele hefboom te creëren voor de regio.

 

Doelstellingen

 

 1. Projecttermijn (Fase I):

 

 • SWOT-studie: een gedetailleerde analyse van het gebied, waarin de sterktes en zwaktes worden belicht. In het vervolgstadium zal dit de dossier de basis vormen voor verdere ontwikkelingen in functie van een voordracht van de Kolonies.
 • De realisatie van een sterker dossier naar de voordracht naar werelderfgoed toe door de registratie en ontsluiting van het mondelinge erfgoed
 •  Communicatie-acties: Publicatie van portfolio,  Informatie in nieuwsbrief, website en blog, zowel van de gemeente Merksplas als Kempens Landschap vzw
 •  De voorbereidingen voor de restauratie van de Landloperskapel zijn getroffen zodat men snel van start kan gaan met de restauratiewerken (Fase II).

 

 1. Projectresultaten die buiten het restauratieproject vallen, maar die worden nagestreefd naar aanleiding van de eerste projectfase.

 

 •  Start van project-fase II: de restauratie van de lichtstraat van de Kapel.
 • De ontwikkeling van Merksplas-Kolonie op toeristisch vlak en de herwaardering van de Landloperskapel als toegangspoort. Dit draagt bij tot de versterking van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Merksplas-Kolonie en het benadrukken van de streekidentiteit.
 • De ontsluiting van de Kapel. De sociaal-historische betekenis die schuilgaat achter dit monument wordt naar de gemeenschap toe verhaald en toegankelijk gemaakt door de Kapel te ontsluiten als ontmoetingsruimte.
 • Verbeteren van de gebiedskwaliteit van de Kolonie Merksplas. Met de gefaseerde restauratie van de Landloperskapel wil Kempens Landschap een belangrijke impuls geven aan een kwaliteitsvolle gebiedsinrichting van Merksplas-Kolonie.
 • Transnationale voordracht van de Kolonies van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst van Unesco.

 

 

Contactpersoon

leen Cannaerts
Peredreef 5
2580 Putte
015/22.82.36