Doorheen het landschap met de kolonie-app!

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2014

Provincie

Antwerpen

Locatie

Wortel

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

30.000,00 euro

Promotor

Vzw De Bonte Beestenboel

Duurtijd

01/01/2014 - 30/06/2014

Situering

De Landloperskolonies van Wortel en Merksplas werden, naar het voorbeeld van de Nederlandse kolonies, opgericht in het begin van de 19de eeuw ter opname en tewerkstelling van landlopers. De combinatie van arbeidstherapie en innovatieve landbouw heeft onuitwisbare sporen nagelaten in het landschap. Vandaag zijn de Kolonies waardevolle uitgestrekte landschappen bestaande uit een variatie van open ruimte, natuur en erfgoed, verbonden door majestueuze dreven. De cultuurhistorische en natuurlijke rijkdommen van de kolonies geven hen een uitzonderlijk toeristisch potentieel. Het geheel is zo uniek, dat de Vlaamse en Nederlandse partners van de Kolonies samen het traject zijn gestart naar de erkenning van deze landschappen tot UNESCO Werelderfgoed. In Wortel-kolonie vormt het “kruispunt van de 4 gebouwen” het hart van de kolonie. Hier is ook De Bonte Beestenboel gevestigd in de voormalige landlopersboerderij.

Doelstellingen

  • Educatie en bewustmaking van de cultuurhistorie maar ook alle andere aspecten die spelen in de kolonies: natuur, landbouw, recreatie, … ;
  • Versterking van de Outstanding Universal Value van de kolonies: Het verhaal achter het landschap maakt de kolonies als landschap uniek; (Unesco-traject!)
  • Verbeteren en versterken van de ontsluiting van het toeristisch aanbod door het creeëren van samenhang tussen de diverse bezienswaardigheden en onthaalpunten;
  • Creëeren van een aantrekkelijke beleving in het landschap;
  • Toeristische aantrekkingskracht van het gebied verhogen;
  • Versterken van de streekidentiteit en het imago van het gebied: verbondenheid met en trots om het eigen erfgoed stimuleren;
  • Ondersteuning aan lokale ondernemers die inspelen op de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de kolonies.

Uitvoering

Vzw De Bonte Beestenboel

Contactpersoon

Greet somers
Kolonie 35
2323 Wortel
03/309 32 02