Erfgoedbeleving WOI als toeristische hefboom

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Eeklo

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

69.383,91 euro

Promotor

Cultuuroverleg Meetjesland

Duurtijd

01-07-2013 - 30-06-2015

Situering

Als landbouwregio dichtbij het front én de grens met Nederland kende het Meetjesland een zeer specifieke geschiedenis tijdens de Eerste Wereldoorlog, een uniek verhaal over landbouw, voedselbevoorrading en overleven dat COMEET in samenwerking met onder meer het Centrum voor Agrarische Geschiedenis naar het publiek wil brengen. De herdenking van 100 jaar WOI in 2014-2018 biedt een unieke kans om vanuit een concreet thema als ‘100 jaar WOI’ te zoeken naar actuele, creatieve dwarsverbanden die erfgoedbeleving en toerisme met elkaar verzoenen en de streek vanuit haar eigenheid en specifieke verleden toeristisch nog meer op de kaart te zetten.

Doelstellingen

  • In nauwe samenwerking met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis en andere plattelandspartners (oa Landelijke Gilden) een publieksgericht traject uitzetten over landbouw, bevoorrading, opeisingen tijdens WOI in het Meetjesland
  • Het stimuleren van bijkomende aanbodcreatie verspreid in de leadergemeenten met aandacht voor toeristisch –recreatieve erfgoedbeleving en doelgroepenvariatie, gerealiseerd via duurzame en vernieuwende samenwerkingsverbanden  
  • Vermarkting en promotie van het aanbod in 2014 en 2015, in nauwe samenwerking met Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen
  • De Erfgoedbank Meetjesland verder uitbouwen als het digitale geheugen van WOI
  • Concrete samenwerking uitbouwen met de Erfgoedcel van POLS voor het gebied Leie-Schelde

Uitvoering

Cultuuroverleg Meetjesland

Contactpersoon

Rebecca Van Rechem
Van Hoorebekeplein 1 bus 4
9900 Eeklo
09/373 75 96