Esen Ontmoetingsruimte Ingelram

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2008

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

641.559,28 euro

Promotor

Gemeentebestuur Diksmuide

Duurtijd

2008 - 2009

Situering

Het project betreft de creatie van een ontmoetingsruimte te Esen, en dit zowel door het bouwen van een ontmoetingscentrum als het creëren van een kwalitatieve buitenruimte. Dit project dient de hefboom te vormen van een omslag van een stagnerend naar een dynamisch dorp waar alle troeven en mogelijkheden meer kansen tot ontwikkeling krijgen. Uit het leefbaarheidsonderzoek Westhoek is gebleken dat een aantrekkelijke woonomgeving en de (cultuur)participatie van de inwoners de belangrijkste peilers zijn om de leefbaarheid van een dorp te verhogen. Dit project is dan ook uitermate geschikt om zowel de sociale problematiek als de verkeerleefbaarheidsproblematiek te Esen in te perken en de mensen een mooi alternatief te bieden. Een belangrijke aanleiding voor de herinrichting van de omgeving van de school/ontmoetingscentrum vormt enerzijds de bouw van een polyvalente zaal en anderzijds het streven naar een grotere uitstraling van de ganse site. Deze kent géén representatieve toegang en benut onvoldoende de bestaande buitenruimte Er is tevens duidelijk sprake van een gebrekkige ruimtelijke organisatie van de essentiële onderdelen van deze activiteitenpool ( school, ontmoetingscentrum, chirolokaal, speelplein,…). Om het project een kwalitatief en vernieuwend karakter te geven, werd geopteerd voor een nieuw ontmoetingscentrum dat vooral uitblinkt door zijn multifunctionaliteit. De site moet dienst doen voor sociale, culturele en sportieve doeleinden. Daarnaast zullen zowel de gemeentelijke als de vrije basisschool kunnen gebruik maken van de infrastructuur. De kern van het project is het verfraaien van een verwaarloosde site in het centrum van de dorpskern, waarbij verschillende functies worden samengevoegd. Er is het nieuwe ontmoetingscentrum dat geschikt is voor zowel sociaal-culturele als sportactiviteiten en de ruimte rond het gebouw waar onder andere een polyvalent sportterrein, een speelplein en petanqueterrein zal worden gecreëerd. Om de site op een rustige manier te ontsluiten, komt er bovendien ook een nieuwe toegangsweg richting Maagdhoek.

Contactpersoon

Benny Jonckheere
8600 Diksmuide
051/519170