Fruit voor De Merel

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2013

Provincie

Antwerpen

Locatie

MarkAnte Kempen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

52 710 euro

Promotor

Kempens Landschap vzw

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

In kader van de verdere ontplooiing van het domein wil Kempens Landschap op korte termijn werk maken van een passende landschappelijke ontsluiting van het domein, en dit in de vorm van een hoogstamboomgaard als visuele onthaalpoort langsheen de Schotensteenweg. De inkijk naar het domein toe vanop de Schotensteenweg wordt momenteel ontnomen door een rij doorgegroeide coniferen en ‘kerstbomen’ afkomstig van een in onbruik geraakte kerstboomkwekerij. Het openmaken van deze zichtas met een inkijk door een halfopen hoogstamboomgaardlandschap zal een zeer sprekend onthaal vormen tot het domein en het ruimere landschap. Alle facetten die ook bij de verdere ontwikkeling van domein De Merel tot uiting zullen komen worden hiermee immers meteen samengebracht, als voorbode van wat verwacht mag worden uit de verdere samenwerking van de nieuwe eigenaars. Natuur, landbouw, verhoging van de biodiversiteit, landschapsbeleving, het koesteren van cultuurhistorisch erfgoed, educatie, het promoten van de eigen streekidentiteit, zachte recreatie én educatie komen in dit project allemaal aan bod. De boomgaard zou dan ook een uitermate passend uitstalraam vormen voor het prachtige domein dat De Merel is, en tevens een poort vormen tot het beleven van dit landschap en de aansluitende Brechtse Heide. Bijkomend wordt aan de passanten op de Schotensteenweg ook een aangename diversificatie van het landschapsbeeld geboden.

Kempens Landschap wil met dit project dan ook het belang van hoogstamboomgaarden als beeldbepalende landschapselementen aan de aandacht brengen. Het verlies van hoogstamboomgaarden in ons landschap betekent immers een verarming van de landschappelijke diversiteit, met als gevolg een minder aantrekkelijke omgeving voor inwoners en bezoekers. Hoogstamboomgaarden bepalen ook in sterke mate mee het identiteitsgevoel van een streek. Door het inrichten van een voorbeeldboomgaard op een prominente positie als visuele onthaalpoort tot een domein van bovenlokaal belang wil Kempens Landschap dan ook de aandacht voor vergeten fruitsoorten die ooit zo typisch waren voor de streek en het eigen cultuurhistorisch erfgoed aan de aandacht brengen. Verwacht mag worden dat dit ook drempelverlagend zal werken naar introductie van de vergeten fruitsoorten in particuliere tuinen in de omgeving toe, zodat het project buiten de begrenzing van het domein zelf zal uitstijgen.

Doelstellingen

- Opwaarderen en belevingswaarde verhogen van het domein voor zachte recreanten;

- Visuele onthaalpoort tot Domein De Merel en de Brechtse Heide verwezenlijken;

- Behoud en overdracht van het cultuurhistorisch erfgoed;

- Versterken streekidentiteit

- Verhogen biodiversiteit en ecologische waarde

Uitvoering

Kempens Landschap vzw

Contactpersoon

Karolien Horckmans
Peredreef 5
2580 Putte (Beerzel)
015 22 82 34