Gegrond en gezond: fruit van bij onsGegronde Boomgaarden: fruit van bij ons

Categorieën

Thema

Milieu en natuur

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Maldegem

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

122 080,00 euro

Promotor

Regionaal Landschap Meetjesland VZW

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2015

Situering

Rondom oude hoevetjes zie je vaak nog één of enkele karakteristieke hoogstamfruitbomen die getuigen zijn van de boomgaarden die tot eind jaren ’60 in het Meetjesland alomtegenwoordig waren en nadien op grote schaal werden gerooid.

Dit project heeft tot doelstelling de typische Meetjeslandse hoogstamfruitbomen terug 'in het landschap te plaatsen' en bij te dragen tot de beleving van deze typische fruitrassen ter versterking van de bewustzijn van dit erfgoed en om mensen te stimuleren ze goed te beheren.

De hoogstamfruitboom wordt zo de drager voor een veelzijdig verhaal over landschap, duurzame voedselproductie, natuur, smaak, bewust consumeren en gezondheid.

Doelstellingen

Dit project heeft tot doelstelling de typische Meetjeslandse fruitvariëteiten terug 'in het landschap te plaatsen' en bij te dragen tot het sensibiliseren over bewust en lokaal consumeren, gezonde voedingsgewoontes en erfgoedbeleving aan de hand van deze typische fruitvariëteiten.

De fruitvariëteiten worden terug 'in het landschap geplaatst' vanuit een tweeledige benadering: (1) vanuit een landschapshistorische benadering en vanuit een (2) landbouweconomische benadering.

(1) Behoud en herstel van hoogstamboomgaarden: deze component heeft tot doel typische hoogstamboomgaarden te herstellen en opnieuw aan te planten. Daarbij wordt gemikt op zowel de kleinere boomgaardjes die vroeger bij elke hoeve terug te vinden waren als op de grotere hoogstamboomgaarden.

(2) Creatie van hefbomen voor ketens voor lokale fruitvariëteiten: er worden stimulansen uitgewerkt voor de consumptie van lokale fruitvariëteiten uit hoogstamboomgaarden waarbij verschillende mogelijkheden op hun economische haalbaarheid en duurzaamheid worden onderzocht: pluktuinen, fruitabonnementen, voedselteams, coöperatieven, specifieke afnemers (bv. restaurants, ziekenhuizen). Concreet wordt overleg georganiseerd tussen schakels in de keten en worden demonstraties georganiseerd. Dit zal uitmonden in een pilootactie voor opstart van een keteninitiatief.

Daarnaast willen we door de volgende twee specifieke doelstellingen bijdragen tot de beleving van deze fruitvariëteiten:

  • De Fruitkampioenen

Er wordt een educatief scholenpakket (startpakket + handleiding) uitgewerkt voor kinderen tussen 8-12 jaar. Kinderen maken een zintuiglijke reis die hen laat kennismaken met fruit in al haar aspecten. Kinderen leren voelen, ruiken en proeven, maar ook spelen en experimenteren met de smaak van lokale fruitrassen en ze leren zo bewust en gezond consumeren.  Ze leren nieuwe vrienden kennen zoals Trezeke Meyers, Belle-Fleur van Kaprijke, Pom Peer, Meneer Kriekpeer, enz.  De Proefkampioen omvat voorbereidingen voor lessen, activiteiten op het schoolterrein en uitstappen in het Meetjesland, Leiestreek en Schelde.

  •  Gemeentes adopteren een fruitvariëteit

Gemeentes waar typische variëteiten ontstaan zijn uitgenodigd hun lokale fruitsoort te ‘adopteren’. Dit omvat de organisatie van publieksactiviteiten, gegidste wandelingen, de verspreiding van fruit en plantgoed onder haar inwoners. Hiervoor wordt een brochure uitgewerkt met informatie over de variëteit, haar herkomst en het vroeger en huidig gebruik.

Uitvoering

Regionaal Landschap Meetjesland VZW

Contactpersoon

Bert Vermeire
Marktstraat 65
9990 Maldegem
050/70 00 42