Gesteld op Gestel: dorpskernvernieuwing in een historisch kader - Fase 2

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

200.000,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Berlaar

Duurtijd

01-01-2013 - 31-12-2014

Situering

Het gehele project te Gestel heeft als doelstelling om de dorpskern en haar 2 toegangs-wegen landschappelijk terug op te waarderen en het geheel weer dezelfde sfeer te laten uitademen als vroeger, dit zowel voor de buurtbewoners als voor de talrijke recreanten die het gehuchtje bezoeken, en zonder te verzanden in een té pittoresk ontwerp. Door de eigenheid van de dorpskern van Gestel opnieuw te versterken, zal daarbij ook de identiteit voor de ruimere regio worden verstevigd. Het project zal dan ook een toeristisch-culturele hefboom vormen voor de streek.

Om dit te bereiken werd een geïntegreerde aanpak ontwikkeld, waarbij tal van partners werden betrokken, zijnde de gemeente Berlaar, Kempens Landschap vzw, álle buurtbewoners van Gestel, de Afdeling Onroerend Erfgoed van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Natuurpunt, de heemkundige kring van Berlaar, de verkeerscommissie van Berlaar, de Gecoro-raad van Berlaar, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Igemo,… . Een mooi voorbeeld van participatie! Doordat al deze instanties Gestel vanuit een andere invalshoek ervaren en bekijken, zal de heropwaardering gedragen worden door de gehele gemeenschap en passen binnen diverse grotere kaders.

Wat betreft de participatie van de lokale buurtbewoners, is de interesse en medewerking uitzonderlijk te noemen. Op de infovergaderingen die reeds georganiseerd werden, zoals die op 7 december 2010 en 5 maart 2012, was elk gezin uit (de omgeving van) de dorpskern aanwezig. Het buurtcomité dat tijdens deze eerste vergadering opgericht werd, werd steeds door minimum 3 personen vertegenwoordigd tijdens de talrijke vergaderingen in 2011. Qua betrokkenheid en gedragenheid een unicum!

Doelstellingen

  • een door alle partners en partijen gedragen project
  • met de multidisciplinaire en integrale aanpak van de heropwaardering van Gestel als voorbeeldproject fungeren
  • een aantrekkelijk kader creëren voor inwoners en bezoekers
  • een duurzame toekomst garanderen voor de erfgoed- en natuurwaarden binnen Gestel
  • een verbeterde mobiliteit verzekeren door het afremmen van de verkeerssnelheid, het voorzien van meer parkeerplaatsen en het uitbouwen van een trage wegennetwerk.
  • het behalen van het kwaliteitslabel van stiltegebied

Uitvoering

Gmeentebestuur Berlaar

Contactpersoon

Tine Van den Broeck
Peredreef 5
2580 Putte
015/22 82 35