Herstel van historische Vlasrootputten in Klein-Brabant.

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2010

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

69.779 euro

Promotor

Regionaal Landschap Schelde – Durme

Duurtijd

1/1/2010-30/6/2012

Situering

In het projectgebied bevinden zich nog een 75-tal gewezen vlasrootputten die zeker dateren van voor 1850. Door hun typische, langwerpige vorm en ligging bepalen ze tot op vandaag mee het uitzicht van het platteland in Klein-Brabant. Met de opkomst van het industriële roten en de teloorgang van de vlasindustrie werden de meeste vlasrootputten verwaarloosd. Momenteel zijn ze dan ook in slechte staat. Het project focust op het duurzame herstel van de vlasrootputten in de regio. Concreet worden minimum dertig vlasrootputten hersteld en/of nieuwe poelen aangelegd. Daarnaast wordt een communicatiecampagne (infoborden, pers, ledenbladen partners, publicaties, publieksactiviteit, …) en een educatief aanbod rond vlasrootputten uitgebouwd. Belangrijk is dat doorheen het ganse project uitermate veel aandacht wordt geschonken aan overleg met en ondersteuning van de eigenaar/gebruiker van de vlasrootput. Enkel die zaken waar de eigenaar/gebruiker vragende partij voor is, worden uitgevoerd. Het project omvat ook een uitgebreide fase van nazorg en opvolging, die de eigenaar/gebruiker ondersteunt bij het onderhoud en zo een duurzame instandhouding van de uitgevoerde investering garandeert.

Contactpersoon

Peter Claus – Joachim Calcoen
Hemelstraat 133A
9200 Dendermonde
052/338914