Hoeve- en streekproducten Vlaamse Ardennen, sterk potentieel

Categorieën

Thema

Streekidentiteit

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Gent

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

177 384,09 euro

Promotor

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen

Duurtijd

01/07/2013 - 30/06/2015

Situering

Heel wat individuele hoeve- en streekproducenten bouwen vaak enkel vanuit eigen inzicht en ervaring aan de weg en komen zo door middel van ‘trial and error’ tot eigen afzetstrategieën. In bijna alle gevallen kan deze afzet verder geprofessionaliseerd worden. Door de ervaring en kennis van zowel de hoofd- als copromotor in te zetten in de regio Vlaamse Ardennen wil het project een structuur ontwikkelen voor de promotie en afzet van hoeve- en streekproducten. Door concrete acties te ondernemen en een professioneel draagvlak te creëren draagt het project bij tot de optimalisering voor de betrokken producenten en aanverwante actoren.

Doelstellingen

Dit project wil door het bevorderen en stimuleren van kwaliteitsvol en professioneel (samen)werken hoeve-, streek- en ambachtelijke producten in een korte keten en op een energiearme manier tot bij de consument brengen. De diverse acties willen bijdragen tot vernieuwing van de lokale economie, tot het verhogen van een groter streekgevoel/identiteit en tot een duidelijk imago en regioprofilering van de Vlaamse Ardennen. Daarmee wordt actief gewerkt aan het genereren van een (extra) inkomen voor landbouwers, door verbreding van de activiteiten, met een focus op mens- en milieuvriendelijk ondernemen (evenwicht tussen people, planet en profit).

Naast deze algemene doelstellingen zorgen de operationele doelstellingen per actie in dit project, voor extra voorzieningen en diensten op het platteland (de professionalisering en versterking van de lokale economie) en stimuleren een betere toegankelijkheid van de lokale producten.  De acties geven vorm en uitwerking aan het sterk potentieel van de hoeve- en streekproducten uit de Vlaamse Ardennen.

Namelijk:

  • Verdere professionalisering van de producenten van hoeve- en streekproducten door het inrichten van seminaries rond diverse thema's zoals marketing, sociale media, performant ketenmanagement
  • Kennis- en ervaringsuitwisseling op netwerkmomenten met alle betrokken actoren
  • Begeleiding van gemeenten in de regio Vlaamse Ardennen die het label van Fairtradegemeente willen behalen. In concreto, vanuit de ervaring van de promotor, bijstaan bij het zogenaamde 6e criterium: gebruik en promotie van duurzame lokale producten.
  • Begeleiding producenten bij het indienen van het dossier bij VLAM die het label van Streekproduct willen behalen
  • Onderzoek en implementatie naar/van vormen van structurele (juridische of feitelijke) samenwerking/platform van hoeve- en streekproducenten.
  • Onderzoek en mogelijke implementatie van een innovatief distributiesysteem voor hoeve- en streekproducten.

Uitvoering

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Daniël De Steur
Seminariestraat 2
9000 Gent
09/267 86 10