Houtkanten: natuurlijk kapitaal voor landbouw, natuur en landschap

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

80 602,33 euro

Promotor

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Agrobiodiversiteit

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Zuid

Situering

Binnen dit project willen we in twee pilootgebieden, met elk hun eigen karakter en voorgeschiedenis, actief landbouwers adviseren over het beheer, behoud en inrichting van houtkanten en hen informeren over win-winsituaties voor zowel landbouw als andere sectoren. Met behulp van dit project willen we daarvoor per pilootgebied een gebiedsplan  ontwikkelen in overleg met o.a. de gemeentes, de landbouw, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Vlaamse Landmaatschappij (VLM).  Deze gebiedsvisies zullen alle partijen in staat stellen om het beheer rond houtkanten ook in de toekomst af te toetsen aan agrarische, ecologische, landschappelijke en erfgoedgerelateerde waarden.

Doelstellingen

  • Betrekken van zoveel mogelijk actieve landbouwers per pilootgebied 
  • Opzetten van een overlegmodel/-cultuur tussen landbouwers, gemeente, ANB, VLM, RLKGN en Boerenbond
  • Werken aan een gedragen visie op de KLE's binnen elk pilootgebied, afgestemd op de eigenheid (agrarisch gebied, historisch houtkantennetwerk, ecologische potenties …) van elk van deze gebieden
  • Organiseren van acties rond kennisuitwisseling i.k.v. goede beheerpraktijk van KLE's
  • Werken aan de omvorming naar een beheer- en inrichtingsplan op bedrijfsniveau en gebiedsniveau
  • Realiseren van goede voorbeelden van inrichting en/of beheer van KLE's op het terrein
  • Opzetten van een duurzaam beheermodel aangepast aan het betreffende pilootgebied (eventueel via de oprichting van een ABG)

Uitvoering

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Contactpersoon

Bas Van der Veken
Lichtaartsebaan 45
2460 Kasterlee
014 85 25 14

Locatie