Iedereen kan tuinieren!

Categorieën

Thema

Sociaal

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Gent

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

27 548,00 euro

Promotor

Vzw De Vlaamse Volkstuin

Duurtijd

01/01/2013 - 30/10/2014

Situering

Vzw De Vlaamse Volkstuin wil iedereen aanzetten tot "leren tuinieren". Al vaak merken wij dat dergelijke kennis verloren gaat dus willen we dat dit terug een basis wordt in het kunnen van de mens. Zo kan men in eigen voorzieningen voldoen! Bovendien is tuinieren een hobby die de sociale cohesie en het maatschappelijk engagement bevordert. Met dit project willen we dit aanwakkeren en stimuleren! Door een aanbod tuinieren te geven aan verschillende kansengroepen beogen we hen dichter bij elkaar en in de maatschappij te brengen.

Doelstellingen

  • Met dit project willen we mensen voorlichten over zelf eigen groenten kweken. Door het bij elkaar brengen van verschillende sociale groepen (zie hieronder) wordt de cohesie bevorderd.

  • De wijsheid over en de kennis van tuinieren zit vaak verscholen en wordt te weinig doorgegeven.Daarom willen we iedereen er toe aanzetten te leren tuinieren.

 

Op de eerste plaats richten we ons tot senioren gezien daar dikwijls veel kennis schuilt. We geven hen de kans hun vroegere hobby terug uit te voeren en hun tips door te geven aan anderen. De lesgevers van de Vlaamse Volkstuin werken samen met de animatoren en de ergotherapeuten van het zorgcentrum en werken creatieve doe-lessen uit voor hen. Hun kennis betekent een toegevoegde waarde voor de andere groepen die we bereiken:

Op de 2de plaats worden er kansengroepen aangesproken uit de regio Maldegem. Vanuit een zorgondersteunende visie richten we workshops en demolessen op om te leren tuinieren zodat ook deze mensen thuis aan de slag kunnen en zo kunnen voorzien in hun eigen voedselvoorziening. We vertrekken vanuit het principe 'vierkantemetertuinieren'. Hoe klein ook je tuin, of je balkon, jong of oud…iedereen kan tuinieren! De compostmeester van Maldegem en de lesgevers binnen onze vereniging stellen dit lessenpakket op en werken lessen uit volgens de behoeftes en mogelijkheden van de verschillende kansengroepen. Deze worden in het voorjaar op wekelijkse basis georganiseerd --> basislessen en hoe de tuin startklaar maken? De weken die volgen is er op maandagnamiddag een wekelijks infomoment begeleid door Antoine van Het Groenselhof te Zomergem. (daar liep een dergelijk project). Hij is expert in het tuinieren en op hem kunnen alle vragen losgelaten worden . Eventueel zal ook beroep gedaan worden op door onze vbereniging erkende voordrachtgevers. De leerlingen van het atheneum te Maldegem timmeren verhoogde bakken in elkaar voor de senioren uit het rusthuis en voor de kansengroepen. Deze laatste worden geplaatst op een perceel, vlak aan het dienstencentrum van Maldegem. Samen met nog 2 percelen grond wordt dit de plaats waar de demolessen zullen plaatsvinden. Voor de leerlingen is het een mooi project en tevens verhoogt het hun sociale betrokkenheid. Onze vereniging maakt een startpakket op en biedt dit aan aan de omliggende gemeentes/ocmw's van St-Laureins, Kaprijke, Ursel, Adegem, Knesselare en Assenede.  Zij worden zo op de hoogte gebracht van ons aanbod demolessen; zij kunnen die eens meevolgen in Maldegem of kunnen die ook oprichten in hun eigen gemeente

Uitvoering

Vzw De Vlaamse Volkstuin

Contactpersoon

Marieke De Boe
Seminariestraat 2
9000 Gent
09/267 87 31