Innovatie in Toerisme in de Westhoek

Categorieën

Thema

Ruraal ondernemerschap

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Unizo Westhoek vzw

Duurtijd

01/02/2012 - 31/12/2014

Situering

UNIZO Westhoek en Westtoer wensen de economische troeven en kansen van het toeristisch ondernemerschap in de Westhoek te verhogen door innovatie en het bevorderen van samenwerking tussen toeristische actoren en initiatieven.

Het project beoogt:

  • De uitbouw van een innovatief  economisch toeristisch netwerk in de Westhoek en de ontwikkeling van nieuwe, creatieve samenwerkingsverbanden tussen ondernemers onderling maar ook tussen ondernemers en  toeristische diensten.
  • Efficiëntie en rendabiliteit  van de toeristische actoren in de regio.
  • Innovatie in de toeristische sector te stimuleren door kwaliteitsupgrading, professioneel management, thematisering, inspelen op nieuwe doelgroepen en het gebruik van nieuwe technologieën.

Het project past in het kader van landelijke netwerkeconomie waarbij het creëren van toegevoegde waarde in het netwerk van ondernemers centraal staat. Concreet zal het project een verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie teweeg brengen en de toeristische activiteiten bevorderen.

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen worden onderscheiden:

  • Samenwerking en netwerking stimuleren tussen de diverse toeristische streekactoren
  • De economische rendabiliteit en efficiënt werken in de toeristische sector verhogen
  • Met kwaliteit, een hedendaagse invulling van klantvriendelijkheid, gastvrijheid, inspelen op de noden van de toerist/recreant en trends in de huidige maatschappij maak je het onderscheid.

Uitvoering

Unizo Westhoek vzw

Contactpersoon

Petra Breyne
Grote Markt 26
8630 Veurne
058/29 69 40