Jongereninformatiepunten

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Vlaamse Ardennen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

33.250,00 euro

Promotor

CAW Regio Aalst vzw

Duurtijd

01/04/2011 - 30/06/2013

Situering

Door een samenwerking met enkele bibliotheken in de regio van de Vlaamse Ardennen wil het CAW regio Aalst jongereninformatie op een eenvoudige wijze toegankelijk maken.  Dit door informatiezuilen, een handige website en professionele opvolging.

Doelstellingen

  1. Ieder JIP zal een vaste plaats krijgen in de bibliotheek, met verschillende thema's per jaar: bv. op eigen benen staan, relaties en seksualiteit, zelfbeeld, depressie en psychische gezondheid, enz.  Dit alles door middel van een herkenbare informatiezuil.
  2. Een degelijk uitgewerkte en ruime toegankelijke website en informatiecomputer wordt voorzien in de JIP's.  Via deze weg zal allerhande informatie te vinden zijn die relevant zijn voor jongeren in de regio: zowel gemeentespecifiek als regionaal.  Bovendien kunnen jongeren via deze weg ook mailen en chatten met een JAC-medewerker, zowel voor informatieve en hulpverleningsvragen.
  3. Door het werken met een computer, website en folders kan gemeten worden hoeveel maal het JIP bezocht werd en welke thema's vaak jongeren aanspreken.  Door dit bij te houden, kan er goed geëvalueerd worden en bijgestuurd indien nodig.
  4. Een medewerker van het JAC wordt iedere week een aantal uren vrijgesteld om contacten te leggen met de bibliotheekmedewerkers, de informatiezuilen aan te vullen, contacten te leggen met de gemeentes, enz.  Deze wordt het vaste aanspreekpunt voor het project.
  5. Er wordt een handboek voor bibliotheekmedewerkers uitgewerkt, zodat ze op de hoogte zijn van de werking van een JIP, hoe ze jongeren kunnen extra informatie geven indien nodig en hoe ze beroep kunnen doen op ons en de partners binnen Integrale Jeugdhulp.  Per themaweek wordt aan bibliotheekmedewerkers extra achtergrondinformatie gegeven over het onderwerp, eventuele vragen, enz.
  6. Een aanbod op maat van jongeren tussen 12 en 25 jaar.
  7. Er worden ‘gemeentebabbels’ georganiseerd, waarbij het project gemeente per gemeente wordt toegelicht aan de betrokken diensten en overheden (OCMW’s, jeugddiensten, lokaal bestuur, lokale organisaties, politiezone, enz.).  Zo zal het aanbod goed gekend zijn in de regio en worden (hulpverlenings)organisaties op de hoogte gesteld over hoe er te werk wordt gegaan met jeugdhulp en jeugdinformatie.  De bibliotheken zullen hierin gepostioneerd worden als informatiepunt.
  8. Aan het eind van het project zouden deze Jongeren Informatie Punten voldoende ingebed moeten zijn om een vervolg te kunnen hebben en eventueel een uitbreiding van het gebied.

 

 

Uitvoering

CAW Regio Aalst vzw

Contactpersoon

Stef Muylaert
Botermelkstraat 177
9300 Aalst
053/783535