Kasteeldomein Borgwal Binnenste Buiten

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

312.380,00 euro

Promotor

V.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde - o.c. Br. Ebergiste

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

Het kasteeldomein Borgwal een publiek karakter geven door enerzijds het openstellen van het park en door anderzijds door een bestaand te renoveren gebouw om te vormen tot een ontmoetingsplaats voor de bewoners van het domein en zijn bezoekers. Creatie van infopunten en een bosleerpad. Als knooppunt aansluiten bij bestaande wandel- en fietsnetwerken.

Doelstellingen

 • Doelstelling 1 : De integratie van mensen met een matig tot zware mentale handicap in de maatschappij vanuit de omgekeerde integratie gedachte met name : het openstellen van een privédomein voor mensen uit de regio zodat de bewoners van het domein meer ontmoetingskansen hebben met de buitenwereld.
 • Doelstelling 2 : Een aantrekkingspool zijn voor de regio : Het domein neemt door zijn ligging niet enkel een prominente plaats in binnen de dorpskern, doch is door zijn historische betekenis ook uitnodigend voor het brengen van een bezoek. Enerzijds richten wij ons hierbij tot individuele bezoekers : dit kunnen bewoners zijn uit de regio of toevallige passanten. Anderzijds staan wij ook open voor groepen, verenigingen; scholen, .. : hiervoor dient voorafgaandelijk een toestemming aangevraagd te worden, waarbij een gegidst bezoek mogelijk is op het domein en / of aan de ateliers. Door aan te sluiten bij bestaande fiets- en wandelroutes brengen we enerzijds bezoekers binnen en bezorgen wij tevens een meerwaarde aan deze routes. Op het domein zal een fiets- en wandelknooppunt ontwikkeld worden. Er wordt tevens een informatiecorner ontwikkeld waarbij enerzijds het belang van het domein geschetst wordt voor de regio en waarbij anderzijds in de regio gelegen andere al dan niet commerciële initiatieven (monumenten, fiets- en wandelroutes, musea, lokale horeca,…) kenbaar kunnen gemaakt worden.
 • Om deze doelstellingen te kunnen invullen, willen wij het kasteeldomein toegankelijk maken; dit door een aantal activiteiten te ontwikkelen en samenswerkingsverbanden aan te gaan :
 • 1. De uitbouw van de "Borgwalhoeve" welke deels gerund zal worden door bewoners, deels door begeleiders. De uitbouw gebeurt vanuit 4 perspectieven met name vanuit recreatief, ecologisch, ambachtelijk en educatief oogpunt.
 • 1.1. Recreatief : De Borgwalhoeve laten fungeren als fiets- en wandelknooppunt. Dit omvat de oprichting van een infopunt m.b.t. fietsroutes en wandelroutes in de omgeving en de oprichting van een fietsverhuurdienst waarbij zal aangesloten worden bij het PDPO project van het Toeristisch onthaal 'De Poort' (bestaand samenwerkingsverband tussen 'De Poort' en 'vzw Atelier' voor fietsverhuur en fietsonderhoud). Een info corner over het domein, zijn betekenis binnen de regio en andere regionale initiatieven (zie doelstelling 2).
 • 1.2. Ecologisch : composteren demonstratieplaats (samenwerkingsverband met Gemeente Gavere sedert 2009), uitbouw plantenkliniek in serre, zwerfvuilprojecten vanuit boerderij werking in samenwerking met een aantal gemeenten (Sint-Lievens-Houtem, Deinze, en Gavere - sedert 2003), dierenboerderij.
 • 1.3. Ambachtelijk : ontwikkelen van hoevewinkel voor de promotie en verkoop van eigen en streekgebonden ambachtelijke producten; gemaakt in de borgwalhoeve door bewoners (houtproducten, zepen, oliën, papierscheppen, textielproducten,…).
 • 1.4. Educatief : Mogelijkheid tot het bezoeken van de borgwalhoeve voor externe organisaties (scholen, verenigingen, …) met duiding hoe de ambachtelijke producten ontwikkeld worden, wat composteren betekent, .. Door het ontwikkelen van deze contacten wordt de integratie van onze bewoners gestimuleerd.
 • 2. De ontsluiting / openstelling van het kasteelpark Borgwal : ook hier wordt er gewerkt vanuit 4 oogpunten : recreatie, ecologie, ambachtelijk en educatie.
 • 2.1. Recreatie : openstellen van het park voor zachte (passieve) recreatie : wandelaars - individueel of verenigingen. Het park zal in principe 365 dagen op 365 structureel toegankelijk zijn gedurende een aantal uren per dag (1 oktober t.e.m. 31 maart : tussen 9:00 en 17:00; 1 april t.e.m. 30 september : tussen 8:00 en 20:00). Bezoek op andere uren mogelijk mits voorafgaande toestemming (vb in kader van vleermuizenwerkgroep). Langsheen de wandelpaden is een 'Special Meter' aanwezig ( = bewegingscircuit voor mensen met een mentale en / of fysieke beperking). Het accent ligt hierbij op het aspect verpozing. Er wordt m.a.w. geen gemotoriseerd vervoer toegelaten. Langsheen de wandelpaden werden reeds een aantal rust - en picknicktafels aangebracht. De plaatsing van de banken en de ontwikkeling van de de 'Special Meter' kon reeds gebeuren dankzij de inbreng van onze 'Peter' het ATTC - luchtmachteenheid gevestigd in Gavere (280 medewerkers). Het permanent publiek toegankelijk maken van het park vereist nog een aantal investeringen zoals het plaatsen van afvalemmers, toegangssluizen, parkreglement, …
 • 2.2. Ecologie : Ontwikkelen van een bos- parkbeheersplan in samenwerking met vzw Bosgroep Midden - Vlaanderen waarmee wij sedert 2010 een samenwerkings-verband hebben (de jaarlijkse ledenvergadering ging in 2011 door op ons domein met hieraan gekoppeld een wandeling). Het onderhoud van het domein gebeurt op basis van dit beheersplan. Op de site werken wij sedert begin de jaren 90 samen met de locale vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. Door de aanwezigheid van oa een ijskelder en 2 vijvers op het domein huisvesten hier een aantal colonies vleermuizen. Reeds tweemaal (2009 en 2010) ging de internationale dag van de vleermuis voor onze regio door op ons domein.
 •  2.3. Ambachtelijk : verwerken van houtafval - klieven, hakselen, composteren. Externe organisaties krijgen de mogelijkheid om te beleven hoe hier rond de natuur en zijn producten gewerkt wordt. Deze contacten stimuleren terug de integratie van onze bewoners.
 • 2.4. Educatie : ontwikkeling van een bosleerpas aansluitend op het boerderijleerpad : plaatsen van infoborden m.b.t. fauna en flora langsheen de wandelpaden. Mogelijkheid tot geleid bezoek door de uitbouw van een vrijwilligerswerking.

Uitvoering

V.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde - o.c. Br. Ebergiste

Contactpersoon

Luc Aelbrecht
Leenstraat 31 - 35
9890 Vurste
09/3890411 of 0476/656613