Kenniscirkels erosie: fase II

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2010

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Vlaamse Ardennen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

147.275 euro

Promotor

Steunpunt Erosie (Provinciebestuur Oost-Vlaanderen)

Duurtijd

1/7/2010-30/6/2012

Situering

Uitgaande van de resultaten van bevraging bij landbouwers en gemeentebesturen worden kansen, pijnpunten en mogelijke verbeteracties m.b.t. erosiebestrijding binnen het gebied aangepakt via het concept van kenniscirkels. Via bottom-up aanpak wordt gewerkt aan concrete afspraken m.b.t. een duurzame aanpak van erosie. Door uitwisseling van praktische kennis en visie binnen én tussen kenniscirkels kunnen nieuwe ideeën ontstaan. Door het overleg tussen landbouwers onderling en met de gemeentebesturen kunnen er ook nieuwe initiatieven, samenwerkingsverbanden, agrarische verenigingen of lokale machineringen ontstaan.

Contactpersoon

Eddy Poelman, Kaat Smis
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09/2678917