Ketengerichte aanpak van de primaire sector

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2010

Provincie

Limburg

Locatie

Limburg

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

n.a.

Promotor

Provincie Limburg

Duurtijd

1/1/2010-30/6/2012

Situering

Tot op heden vertrekt men bij een economische analyse steeds vanuit de landbouw op bedrijfsniveau of op ketenniveau. De doelstelling van dit project is om vanuit een gebiedsgerichte visie op de landbouw en de gerelateerde economische bedrijven een aantal knelpunten te detecteren en hierin een aangepaste oplossing te voorzien. Dit houdt in dat de intermediaire keten, die zich vaak op KMO niveau bevindt, wordt onderzocht. Het kan hierbij gaan om enerzijds toeleveringsbedrijven (bv. machineverkoop) en anderzijds bedrijven die zich in de afvoerkanalen van de keten hebben gevestigd (bv. verwerkende bedrijven). Doel is de juiste toegevoegde waarde van de sector in de provincie te kunnen achterhalen en om de hedendaagse knelpunten te detecteren, waaruit vervolgens een aantal acties ter verbetering van de slagvaardigheid van de landbouwsector kunnen worden uitgevoerd. In het kader van het project worden volgende acties uitgevoerd: Verzameling van de nodige gegevens om een gebiedsgerichte invalshoek op de keten te ontwikkelen Opstellen van een analyse van de economische waarde van de primaire en secundaire productiekolom Opmaak van een globaal plan van aanpak waarbij per bedrijfscluster een case wordt uitgewerkt Organisatie van een sectorgericht symposium Opzet van een bedrijfsbegeleiding voor de intermediaire bedrijven in de keten.

Contactpersoon

Jona Lambrechts
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
011/237447