Kunsthuis Romain De Saegher

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2013

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

260.000,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Sint-Amands

Duurtijd

01-01-2013 - 31-12-2015

Situering

Bij zijn overlijden in 1986 schonk kunstschilder, Romain De Saegher, zijn woning en collectie aan gemeente Sint-Amands om er een museum van te maken.

Deze site is gelegen in Sint-Amands, een groen landelijk dorp van ongeveer 8000 inwoners, gelegen aan de Scheldeboorden, en uniek door zijn kunstkarakter. De charme van het dorp werkt als een magneet op kunstenaars. Poëzie in het straatbeeld, het Verhaerenmuseum en andere musea versterken het dorp als cultuurdorp. Als kleine landelijke gemeente heeft Sint-Amands geen eigen cultuurcentrum, maar wil het initiatieven en verenigingen ondersteunen. Het voorzien in degelijke infrastructuur is daarbij essentieel. Uiteraard kan dit enkel met engagement en betrokkenheid van de mensen zelf. Wat betreft kinderen en jongeren voelt men een grote nood om lokaal mogelijkheden te geven tot creatieve ontplooiing en hen een creatief prikkelende omgeving aan te bieden.

Kunsthuis Romain De Saegher, de nieuwe benaming sinds 2007, betekende duidelijk een nieuw elan. Het gemeentebestuur wenst dat nieuwe verfrissende karakter uit te dragen, door stap voor stap te evolueren naar een ‘Open Kunsthuis’, waar vooral met jongeren en amateurkunsten de artistieke en kindvriendelijke spirit van Romain wordt voortgezet.

De keuze om in het bijgebouw museumfunctie en crea- & tekenatelier samen te brengen, is een aanzet tot culturele multifunctionaliteit. Organisatie van cultuur- en spelkamp voor kinderen, openluchtfilm in de tuin, jongerentrefpunt voor de lokale kunstenroute Arteshock, combinatie museumbezoek en workshop voor klassen,… brengen de site tot leven. In de geest van de levensstijl van de kunstenaar is het de bedoeling dit huis meer en meer te laten openbloeien als ‘Open Kunsthuis’.

Het is de bedoeling om de locatie te laten uitgroeien tot ankerplaats voor jongeren en amateurkunsten. De site heeft hiervoor een aantal troeven. Het Kunsthuis is gelegen in de kern van de gemeente, zodat kinderen en jongeren ( die minder mobiel zijn), mogelijkheden vinden op wandel- of fietsafstand om zich creatief uit te leven. De inspirerende charmante tuin is een meerwaarde en een groen rustpunt in een buurt gekenmerkt door gesloten bebouwing, en een mooie buitenruimte voor crea-atelier en openluchtevenementen. Tevens zorgen museumfunctie, crea-atelier en tuin voor kruisbestuiving: ze versterken mekaar. Een bekommernis dan weer, is de noodzaak om enkele basisfuncties dringend te verbeteren: toegankelijkheid van de site, sanitair, onthaal en berging.

Het gemeentebestuur apprecieert het verzette pionierswerk van de werkgroep RDS, die bestaat uit deskundigen en vrijwilligers en het kunsthuis een breder draagvlak geeft. Het project geeft mogelijkheden aan heel wat partners en doelgroepen, zoals basisscholen, jeugddienst, academie, conservator, kunstenaars en verenigingen,…

Door samenwerking tussen verschillende spelers op het culturele veld, en dus gedeelde deskundigheid en expertise, binnen onze gemeente of regio willen we ons cultureel erfgoed ondersteunen en versterken.

De gevraagde cofinanciering van het project behelst de uitbreiding van de infrastructuur, met bijzondere aandacht voor verbetering van de toegankelijkheid, het sanitair en onthaal. De ontwerper koos voor een compacte hedendaagse open duurzame en lichte aanbouw, die voor een verfrissend contrast zorgt met het oude bestaande gebouw, opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed

Doelstellingen

  • Publieksfunctie verder uitbouwen
  • Verbeteren basisfuncties: onthaal (informatiepunt), sanitair, toegankelijkheid, berging
  • Meerwaarde creëren voor museum door uitbouw Kunsthuis
  • Kunsthuis laten uitgroeien tot een ankerplaats voor jongeren en amateurkunsten Geen eigen cultuurcentrum, wel degelijke infrastructuur noodzakelijk op wandel- en fietsafstand

Uitvoering

Gemeentebestuur Sint-Amands

Contactpersoon

Helena Lejon
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands
052/39 98 90