Kwaliteitsvolle landbouw en plattelandseducatie en communicatie

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2009

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

168.714,16 euro

Promotor

PLBK

Duurtijd

01/01/09-30/06/11

Situering

Het project wenst op een kwaliteitsvolle wijze in te spelen op de veranderingen in het onderwijs en het landbouw- en plattelandseducatief landschap. Om de beoogde kwaliteit te verwezelijken doorloopt het project verschillende processen: kwaliteitsplanning, kwaliteitsbewaking en evaluatie van de kwaliteit. Er wordt gewerkt aan een goed didactisch onderbouwd aanbod en de afstemming met de verschillende doelgroepen en de land- en tuinbouwsector. Het opstellen van het kwaliteitshandboek en de kwaliteitseisen zijn hiervan een onderdeel. Het project voorziet in plattelandscommunicatie vanuit een nieuw concept van regionale plattelandstelevisie. Maandelijks wordt één landbouw- of plattelandsitem in de kijker gezet. Gedurende deze maand leert de kijker wekelijks bij over dit item, van producent tot consument. De wedstrijd "platteland post-it" wil de Oost-Vlaming aansporen om een foto te maken van het Oost-Vlaamse platteland.

Contactpersoon

Inge De Caluwe
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09/2678680