Kyoto in het Pajottenland, samen voor hernieuwbare energie op het platteland

Categorieën

Thema

Sociaal

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Gooik

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

63.000,00 euro

Promotor

vzw Educatief centrum de Paddenbroek

Duurtijd

01/01/2014 - 31/03/2015

Situering

De energiekost voor de Pajotse gezinnen bedraagt een heel aanzienlijk bedrag. Enkel voor onze elektriciteitsconsumptie betalen we met alle 19 000 gezinnen samen jaarlijks 15 000 000 €, of 770 €/gezin. Omdat we in onze regio zelf geen elektrici teitsproducenten hebben, verdwijnt dit geld elk jaar opnieuw naar grote buitenlandse elektriciteitsproducenten (Frankrijk, Nederland, Duitsland). Momenteel hebben we in onze streek dus geen enkele democratische zeggenschap in de verdeling van de opbrengst van deze energieproductie, het beheer van deze installaties en de energieprijs die hiervoor aan onze inwoners gevraagd wordt. Er zijn nochtans duidelijke alternatieven mogelijk. In Dardesheim (Duitsland) wordt door middel van wind - en zonne - energie 45 x meer elektriciteit geproduceerd dan er verbruikt wordt. Het schiereiland Thy in het noorden van 3 Denemarken voorziet met haar 46 000 inwoners voor 100 % in haar eigen elektriciteitsbehoeften en voor 85 % in haar verwarmingsbehoeften door middel van lokale hernieuwbare energiebronnen. Het eiland Samsö heeft dezelfde ontwikkeling gekend. In de jaren negentig besloten alle burgers samen om hun eigen energie op te wekken. Op dit moment wekken ze 100 % van hun elektriciteit op door middel van gemeenschappelijk b eheerde windmolens en 70 % van hun warmte door middel van zonne - energie en biomassa. Het eiland staat gekend als het Duurzame Energie - eiland van Denemarken. De plaatselijke Energieacademie ontvangt jaarlijks 6000 bezoekers die deze regio rond dit thema wil len bezoeken. Dichterbij kennen we het project van de coöperatieve Beauvent te Diksmuide waar 1000 gezinnen samen geïnvesteerd hebben in 2 windmolens en de projecten van Ecopower te Eeklo war eveneens 2 windmolens geplaatst zijn samen met de inwoners en d e gemeente. Eén aspect hebben deze projecten allen gemeenschappelijk: het zijn heel succesvolle realisaties van hernieuwbare energie die volledig gedragen zijn door de lokale bevolking. In Eeklo en Diksmuide bijvoorbeeld werden bij de aanvraag van vergun ningen voor de windmolens geen lokale bezwaarschriften ingediend. Dit lokale draagvlak is gerealiseerd dankzij de participatie van alle mogelijke partners in deze projecten: financieel en democratisch. Iedereen kan mee investeren in deze projecten en iede reen kan mee beslissen over de opbrengsten en de energieprijs van deze installaties. Zo wordt hernieuwbare energie niet enkel een ecologisch maar ook een belangrijk lokaal sociaal en economisch project: de energieprijs voor de gezinnen onder lokale control e krijgen en de opbrengsten van de energieproductie laten terugvloeien naar de directe regio via rendementen op het aandeelhouderschap maar ook via investeringen in andere sociale projecten. Vaak blijkt dan ook dat één hernieuwbaar energieproject in de st reek de katalysator vormt voor vele andere projecten rond duurzame en sociale ontwikkeling: opwaardering van dorpscentra, uitbouw van gemeenschaps - en ontmoetingscentra, ondersteuning van lokale projecten

Doelstellingen

Informatie- en communicatie campagne

  • Informatiemomenten organiseren met alle partijen (gemeentelijke raden, intergemeentelijke momenten, bedrijfsgilden, gezinnen). Onderwerp: mogelijkheden van participatieve hernieuwbare energie in de streek.
  • Voorstelling hernieuwbare energieprojecten aan de hand van projecties, vb. film “De vierde revolutie”, presentaties bestaande projecten.
  • Bezoek aan bestaande projecten in binnen - en buitenland.

Opbouwen van samenwerkingsstructuur

  • Ontwikkelen van stuurgroep “Participatieve hernieuwbare energie in het Pajottenland”.
  • Ontwikkeling vanuit stuurgroep van wettelijke en organisatorische aanpakwijze voor hernieuwbare energie in het Pajottenland.
  • Uitbouwen van financiële samenwerkingsvorm tussen landbouwers, gezinnen en gemeenten rond samen investeren in lokale hernieuwbare energieprojecten in het Pajottenland.

3. Realisatie van eerste projecten rond hernieuwbare energie

  • Oprichting van coöperatieve rond hernieuwbare energie in het Pajottenland.
  • Samenbrengen van zoveel mogelijk partijen uit het Pajottenland om samen te investeren in hernieuwbare energie-installaties.
  • Realiseren van projecten rond hernieuwbare energie in het Pajottenland.

Uitvoering

vzw Educatief centrum de Paddenbroek

Contactpersoon

Bruno Moens
Paddenbroekstraat 12
1755 Gooik
02/306 45 62