Landbouw & platteland: bloeiend en boeiend!

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

183.066,12 euro

Promotor

Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

Landbouw heeft een belangrijke impact op het platteland en op ons dagelijks leven (voeding, landschap, biodiversiteit,…) Het is en blijft essentieel dat de burger in nauw contact blijft met hedendaagse, evoluerende landbouwbedrijven. Omgekeerd is het ook belangrijk dat de landbouwer kan meewerken aan een platteland dat leefbaar is en de maatschappij aanspreekt.

Met dit project Landbouw & platteland, bloeiend en boeiend! willen we acties voor en door de land- en tuinbouwers verder ondersteunen. We spitsen ons hierbij toe op 2 thema’s:

 1. 'Natuurrijk landbouwbeheer' (verder afgekort als NLB)
 2. 'Landbouw- en plattelandseducatie verdiept' (verder afgekort als LPE)

Binnen het thema NATUURRIJK LANDBOUWBEHEER (NLB) wil het project bijdragen aan een groter draagvlak en meer natuurkennis bij (toekomstige) Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers.

Onder natuurrijk landbouwbeheer verstaan we:

 • behoud en verbetering van de natuurkwaliteit in het agrarische landschap. De landbouw draagt in belangrijke mate bij tot de instandhouding van de vele soorten en hun leefomgeving in het agrarische gebied.
 • Landbouwers vertrouwd maken met ecologisch beheer op en rond hun bedrijf door hen specifieke fauna en flora beter te leren (her)kennen en zo ook te waarderen, want zelfs kleine aanpassingen in de bedrijfsvoering kunnen een groot verschil maken voor de biodiversiteit.

De doelstellingen willen we behalen door:

 1. Uitvoeren van demonstratieve terreinacties in functie van de leerbezoeken voor land- en tuinbouwscholen en land- en tuinbouwers.
  zoals ecologisch oever- en dijkbeheer, incl.verderzetting monitoring na eerste jaren binnen Interreg IVA project Solabio)
  energieke houtkanten (mechanische uitvoeringsmethodes uittesten  voor aanleg en onderhoud
  permanente b(l)oeiende akkervogelranden  in functie van instandhoudingsbeheer
  uitbouw ‘faunapanelen’ gekoppeld aan bouw van specifieke duurzame nestkasten) en uittekenen van plannen van de nestkasten.
 2. Communicatie en Vorming
  voor/door land- en tuinbouwscholen (incl. hogescholen) en voor/door land- en tuinbouwers.

 

Binnen het thema ‘LANDBOUW-  en PLATTELANDSEDUCATIE VERDIEPT’ (LPE) wil het project bijdragen tot de verdere verfijning & verdieping van het educatief aanbod in Oost-Vlaanderen en het introduceren van nieuwe media. Enerzijds een verdere samenwerking met het platform waarvan de actoren landbouw- en plattelandseducatie samen deel uitmaken met name 'de kleine tafel rond'.

En anderzijds het Pierlepeinnetwerk; actieve land- en tuinbouwbedrijven die onder mascotte muis Pierlepein, klein & groot ontvangen op hun bedrijf. Momenteel bestaan het platform en het netwerk. In dit project komen heel wat nieuwe aspecten aan bod, gekoppeld aan de evolutie van de tijd en de bedrijven:

Verfijnen & uitdiepen
- (Individuele)Trajectbegeleiding landbouw- en plattelandseducatie op maat van de netwerkbedrijven om het leereffect van boerderijbezoeken te optimaliseren.
- Organiseren vormingen/opleidingen ikv landbouw- en plattelandseducatie oa kijk over de grenzen heen (Hoe wordt landbouw- en plattelandseducatie aangepakt in onze buurlanden/regio's ? Dergelijke bedrijven bezoeken en nagaan wat wij van hen kunnen opsteken?). Land- en tuinbouwbedrijven die bezoekers ontvangen, hebben blijvend nood aan bijscholing rond allerhande thema's.
- Opmaak van educatief pakket (oa rond bijen voor basisonderwijs), passende pictogrammen ontwerpen ikv veiligheid voor de schoolbezoekenop de hoeve).
V.) Samenwerken
Samenwerking stimuleren bij actoren landbouw – en plattelandseducatie in Oost-Vlaanderen. (oa VLAM interesse tot samenwerking sectorgroep Vlees en Sierteelt).
Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met interne en/of externe actoren (bv. Sector toerisme, sector cultuur) verkennen.
VI.) Communicatie
- Verkennen en introduceren van nieuwe media (bv Facebook, Twitter,…): mediawijs agrarisch landschap (implementeren naar landbouw en platteland). Momenteel nog onbekend terrein voor de land- en tuinbouwers.
- Promotie Oost-Vlaamse landbouw- en plattelandseducatie o.a. evenement 'Pierlepein viert feest op de boerderij! Up to date houden van de informatie rond activiteiten en aanbod zijn een must in de hedendaagse evoluerende maatschappij.

 

 

 

Doelstellingen

Natuurrijk landbouwbeheer:

 • Verhogen biodiversiteitsacties.
 • Informatie en kennis verhogen bij (toekomstige) Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers.
 • Uitvoeren van demonstratieve terreinacties.
 • Sensibilisering en imagoversterking.
 • Gebruiksklaar aanbod ontwikkelen voor onderwijs

Landbouw- en plattelandseducatie:

 • verfijnen en uitdiepen
 • samenwerken
 • communiceren

 

Uitvoering

Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Inge De Caluwé
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09 267 86 80