Landschapsontwikkeling Kempens-Haspengouws overgangsgebied.

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2010

Provincie

Limburg

Locatie

Limburg

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

n.a.

Promotor

Gemeente Zutendaal

Duurtijd

1/1/2010-31/12/2012

Situering

Het Kempens-Haspengouws overgangsgebied (KEHA-gebied) situeert zich in een gebied aan de zuidelijke en zuidwestelijke rand van het Kempens Plateau en is gelegen op het grondgebied van de gemeente Zutendaal, maar heeft uitlopers op het grondgebied van de gemeenten Bilzen en Lanaken. Het KEHA-GEBIED bezit nog alle elementen van een oud cultuurlandschap met relicten van kleine begraasde valleien, bossen, heidevelden, veel reliëf, devotie en fragmenten van een oud bebouwingspatroon. Niettegenstaande grote delen van dit gebied beschermd of bestemd zijn als natuurgebied of bosgebied, verliest het gebied aan landschappelijke kwaliteit. Een landschapsplan moet duidelijk de krijtlijnen uitzetten voor de landschappelijke herwaardering van dit gebied. Het project bestaat uit het opstellen van een landschapsplan en een aantal acties om het plan uit te voeren. Het betreft volgende acties: vrijkappen van de zichtas naar het Mariabeeld ruraal meubilair ontwikkeling van de landschapskaart Actie Dalerschans: historische herinrichting Actie trage wegen: maatregelen voor inrichting van trage wegen Actie herstel Kleine landschapselementen: actie voor aanplant van inheemse plantensoorten Actie herinrichting Vonderpark: herinrichting van een groene as als entree en wijkpark: wandelpaden, parkeervoorzieningen en zitplaatsen Actie dorpsbeelden: uitwerken van stimulerende maatregelen voor het verhogen van de kwaliteit van het dorpsbeeld in Roelen, Stalken en Gebroek Actie stil en duister: uitwerken van een visie om het gebied stil en duister te houden Actie kleine valleien: uitwerken van een visie voor het herstel van de kleine valleien Actie infogebouw Vonderpark: bouw van een informatiepunt in het Vonderpark over het project.

Contactpersoon

Frans Beckers
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
089/639420