Levend Erfgoed Leerpad

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Wachtebeke (domein Puyenbroeck)

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Steunpunt Levend Erfgoed vzw

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

 

Een Levend Erfgoed Leerpad in Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke

In 2004 opende Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) het unieke Levend Erfgoed Park in het Provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke. Naast een permanente tentoonstelling van tientallen oude rassen van boerderijdieren (van paarden, runderen, geiten en schapen tot hoenders, eenden, ganzen, kalkoenen en duiven) biedt het park ook een thuishaven voor enkele fokprogramma's die door SLE worden opgezet. Deze oude cultuurrassen vormen een zeer wezenlijk onderdeel van het agrarisch erfgoed van onze streken, het zijn levende monumenten die het verdienen bewaard te worden voor de toekomst.
Gezien de toenemende belangstelling van de niet-professionele plattelandsgebruiker voor de zeldzame rassen van boerderij- en neerhofdieren, groeit ook de nood aan een betere educatieve omkadering en informatieverstrekking. Door vandalisme werd de voorbije jaren belangrijke schade toegebracht aan de bestaande infoborden in het Levend Erfgoed Park. Daarom wil SLE met dit project een nieuw 'Levend Erfgoed Leerpad' uitbouwen met aangepaste (meer vandalisme bestendige) informatieborden en wegwijzers dat langs de verschillende weilanden, hokken en volières loopt.
Hierbij willen we een breed publiek bewust maken van welke impact veranderingen in de landbouwproductie hebben gehad op de kenmerken van de dieren zelf. Naast een uiterlijke beschrijving van de vaak erg bedreigde rassen, is het belangrijk om ook te wijzen op de oude nutsdoelen van deze rassen en waarom deze mogelijk in de toekomst nog een rol kunnen spelen.

Op die manier kan het Levend Erfgoed Leerpad een schat aan informatie bieden aan dierenliefhebbers, scholen, verenigingen, toeristen, … die 'live' kennis willen maken met het rijke agrarische verleden van onze streken. Het pad zal gratis en vrij toegankelijk zijn voor alle bezoekers van het domein Puyenbroeck. In het project wordt bij het leerpad ook een begeleidende educatieve kaart voorzien. Op die manier biedt het ook extra educatieve mogelijkheden voor de gidsen van het provinciaal domein.

 

Doelstellingen

 

De belangrijkste doelstelling is het beter informeren van een breed publiek over de problematiek van het levende agrarisch erfgoed. Dit gebeurt door een optimaal uitbouwen en benutten van de bestaande infrastructuur van het Levend Erfgoed Park.

Steunpunt Levend Erfgoed komt op voor het behoud van een belangrijk deel van de lokale plattelandsgeschiedenis: de dieren die door onze voorouders werden gekweekt en die nu vaak in hun voortbestaan zijn bedreigd als gevolg van een doorgedreven industrialisering binnen de fokkerij. In het Levend Erfgoed Park toont SLE een permanente collectie van deze erfgoeddieren. Toch merken we dat er nog veel werk moet gebeuren om een ruimer publiek bewust te maken van de ernst van de situatie. Voor veel van deze oude rassen is de toestand intussen kritiek. Het 'live' contact met de dieren in combinatie met de informatie van het leerpad, moet de educatieve waarde van een bezoek optimaliseren.

Daarom heeft het Levend Erfgoed Leerpad dan ook een meerledige doelstelling: 

  • Het bewust maken van de specifieke problematiek en een belangrijk stuk agrarische en socio-culturele geschiedenis.
  • Het bewaren van de erfgoedrassen door het aanreiken van voldoende kennis en achtergrondinformatie over hun specifieke kenmerken en kwaliteiten.
  • Het aantrekken van zoveel mogelijk geïnteresseerde bezoekers naar het Provinciaal Domein Puyenbroeck om er kennis te maken met het Levend Erfgoed Park.
  • Het optimaliseren van de bestaande infrastructuur van de provincie, door het aanbrengen van nieuwe, aantrekkelijke en toegankelijke infoborden.
  • Het aantrekken van nieuwe leden en de verdere uitbouw van SLE als organisatie die begaan is met de levend erfgoedproblematiek.

 

Uitvoering

 

Steunpunt Levend Erfgoed vzw

 

Contactpersoon

Jan Martens
Spiegel 1
9860 Oosterzele
09/3627433