Machelen, door de ogen van Raveel

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2010

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Zulte

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

214.813,92 euro

Promotor

Gemeentebestuur Zulte

Duurtijd

01/04/2010 - 30/06/2012

Situering

Het gemeentebestuur en de Roger Raveelstichting willen Machelen nog meer op de toeris-tische kaart plaatsen. Het gemeentebestuur wil de aandacht van de bezoeker trekken dat hij het Raveeldorp betreedt. Dit zal gebeuren door het plaatsen van een kunstwerk van Raveel aan de hoek Dorpsstraat/N43. Wanneer de bezoeker de Dorpsstraat inrijdt, zal hij een ander kunstwerk van Raveel ontdekken. Deze kunstwerken zullen de bezoeker de weg tonen naar het Raveelmuseum. Daar betreden we het domein van de stichting. Zij willen een route creëren waarin de leefwereld van Raveel belicht wordt. Daarnaast zullen zij steekkaarten en informatiemappen ontwikkelen voor de bezoekers van het museum. 

Doelstellingen

  • Zoals gesteld in de omschrijving van de voorgeschiedenis, is de missie van de gemeente met betrekking tot Machelen éénduidig gegroeid vanuit de kwaliteiten van het dorp. Een versterking en veruitwendiging van de intrinsieke waarden, historiek en kunst, zijn de troeven die de Machelaar bindt en trots maakt en de toerist aantrekt.
  • Het resultaat van de hoogwaardige dorpskernvernieuwing moet uiteindelijk tweeledig zijn: de Machelaar, die zich vereenzelvigt met zijn kunstgeschiedenis, alsook de wereldburger die dit pittoreske kunst-minded en sociaal sterk levend dorp bezoekt en bemint. De toeristische aantrekking kan worden geteld in ontwikkeling van horeca en museumbezoek. Opwaardering van de plaatselijke economie met 30% tegen het eind van het project door de bezoekers van het Raveelmuseum ook kennis te laten maken met de directe omgeving, leefwereld van Roger Raveel.
  • Zodra het project verwezenlijkt is, kan het gemeentebestuur starten met het promoten van de vernieuwde dorpskern en tegen eind 2012 moet Machelen zeker op de binnen- en buitenlandse toeristische kaart staan. Om buitenlandse toeristen aan te trekken, heeft de gemeente ondertussen ook al een kampeerautoterrein aangelegd zodat toeristen die reizen met een kampeerauto (mobilhome) hier gebruik kunnen van maken.
  • De bezoeker in contact brengen met de verschillende locaties in het Leiedorp Mache-len, waar de kunstenaar heeft gewerkt en hen zo een beter inzicht geven op de kunst van Roger Raveel.
  • De scholen, verenigingen en individuele bezoekers een daguitstap kunnen aanbieden naar het Raveelmuseum en de directe omgeving van het museum, de leefwereld van Roger Raveel.
  • Een groter educatief aanbod in het Roger Raveelmuseum waaruit alle bezoekers kunnen kiezen.

Uitvoering

Gemeentebestuur Zulte

Contactpersoon

Ludwig Vanluchene
Centrumstraat 8
9870 Zulte
09/280 97 09