Mensen en soorten als ambassadeurs voor biodiversiteit

Categorieën

Thema

Milieu en natuur

Jaar

2011

Provincie

Limburg

Locatie

Haspengouw

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Natuurpunt Limburg vzw

Duurtijd

01/05/2011 - 30/04/2014

Situering

Het projectidee gaat uit van de vaststelling dat de biodiversiteit achteruitgaat, behalve daar waar er op het terrein gerichte inspanningen gebeuren. Ook het gegeven dat een duurzaam behoud van biodiversiteit afhankelijk is van functionele verbindingen, deels gelegen buiten de natuurgebieden en van agrarische natuur, ligt mee aan de basis van dit project.

Het project speelt in op de versnipperde aanwezigheid van natuurgebieden in deze plattelandsregio met een steeds intensiever grondgebruik zowel door landbouw als andere actoren. Via tussenliggend landbouwlandschap met een hoge natuurkwaliteit willen we verbindingen realiseren.

Een gebrek aan Vlaamse middelen voor éénmalige inrichting verhindert momenteel ook de uitvoering van éénmalige herstelmaatregelen in de natuurgebieden. Door de realisatie van dit project zal er heel wat éénmalig herstelbeheer kunnen uitgevoerd worden. Bovendien is er een grotere appreciatie en betrokkenheid ontstaan van de inwoners waarbij velen ook maatregelen op hun eigen gronden zullen nemen ten gunste van de biodiversiteit, samen met een herstel van biodiversiteit in de natuurgebieden zal dit leiden tot beter functionerende natuurnetwerken.

Het betrekken van bewoners en het versterken van het lokaal vrijwilligersengagement zal de slagkracht van de terreinbeheerders verhogen en zo leiden tot meer realisatie.

Doelstellingen

Het project beoogt volgende doelstellingen:

  • Met gerichte en laagdrempelige activiteiten wil men de lokale bevolking betrekken bij de natuurgebieden, zeldzame soorten en natuur op het platteland. Zo zal het draagvlak voor natuur vergroten en bewoners tevens gestimuleerd worden tot positieve actie
  • Daarnaast worden met hulp van vrijwilligers en buurtbewoners ongeveer 45 ha hoogwaardige natuurgraslanden hersteld evenals vijf belangrijke fructuaria en twee boomgaarden met honderden oude streekeigen hogstamfruitrassen en waardevolle hoogstamfruitbomen. Dit zal leiden tot een grotere streekgebonden biodiversiteit met een duurzaam karakter. Dotterbloemen, steenuil, eikelmuis, kamsalamander, vlinders, veldleeuwerik en vele andere dieren en planten krijgen betere overlevingskansen.

Uitvoering

Natuurpunt Limburg vzw

Contactpersoon

Jos Ramaekers
Kiewitdreef 5
3500 Hasselt
011/24 60 20