Molenmoes

Categorieën

Thema

Cultuur

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

59.641,95 euro

Promotor

vzw De Wissel

Duurtijd

01/04/2012 - 30/06/2014

Situering

Uit de samenwerking van een aantal voorzieningen ontstond rizsas: een plaats waar jongeren die geen aansluiting meer vinden in het reguliere schoolcircuit terecht kunnen voor alternatieve dagbesteding. Centraal in de projectaanvraag 'Molenmoes' staat dan ook de lokatie van het project Rizsas: omwille van het rurale karakter van deze plaats en de methodiek die omgeving en werken met jongeren linkt, ontstond de nood aan een aantal acties om deze plek  beter in te bedden in de leefomgeving en aan het opentrekken van deze plek voor natuurbeleving,  het vergroten van sociale samenhang,  het verbindend werken, het stimuleren van initiatief, het ontmoetend werken en het plaats geven aan ambachten.

Doelstellingen

Het technisch onderdeel van het project blauwmolenstraat omvat de heropwaardering van vier omgevingselementen:

  • de vijver en waterhuishouding
  • het bakhuis
  • de tuin als gemeenschapstuin
  • de tipi als onmoetingsplek en kan aan de realisatie van deze vier deelaspecten afgetoetst worden.

Daarnaast verwachten wij als resultaat een frequenter bezoek aan het domein en de plek af te meten in volgende parameters: Het inhoudelijke deel waaronder het verbindend werken tussen de plek en de omgeving valt, operationaliseren wij als: een publiciteitsactie om ruchtbaarheid te geven aan de werken.

  • Minstens 4 ontmoetingsmomenten/ jaar voor buurtbewoners en het project in de vorm van toonmomenten, instuif en of werkdagen.
  • Minstens 15 groepen/ jaar (scholen, verenigingen, bedrijven) die worden ontvangen in het kader van natuurbeleving en/of Stretch it.
  • Ter verhoging van de toegankelijkheid van de plaats naar gehandicapten; met als hoofddoel samenwerking met deze doelgroep te verhogen; zal zes maal per jaar de groep van het centrum uitgenodigt worden voor een bezoek. (bakhuis, tuin of genieten aan de vijver)
  • Een zelfstandige Molenmoesclub die een aantal activiteiten en onderhoudswerken realiseert op jaarlijkse basis. Eenmaal per jaar komt deze club samen met als doel hun functioneren te evalueren en bij te sturen. Deze club bestaat uit: vaste medewerker molenmoes als coach en minstens 4 vrijwilligers!

Uitvoering

vzw De Wissel

Contactpersoon

Luc Deneffe
Tervuursevest 110
3000 Leuven
016/26 74 11