Multifunctionele jeugdlokalen voor een jeugdvriendelijk beleid met kans tot ontmoeting

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2011

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hageland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

524.861,27 euro

Promotor

Gemeente Boutersem

Duurtijd

15/02/2011- 14/02/2013

Situering

De gemeente Boutersem  is 3.074 ha groot en  telt  + 7.550 inwoners.

Boutersem situeert zich in het zuiden van de provincie Vlaams-Brabant, op de overgang van Haspengouw en het Hageland. Het is een typische plattelandsgemeente, bestaande uit zeven kernen: Boutersem, Butsel, Roosbeek,Vertrijk, Neervelp, Willebringen en Kerkom.

Het gemeentebestuur van Boutersem tracht een uitgesproken kindvriendelijk beleid te voeren waarbij we initiatieven voor kinderen steunen en ruimte geven aan jongeren.  We ondersteunen jeugdverenigingen, organiseren regelmatig activiteiten voor kinderen en jongeren. Het is ook van groot belang dat er voldoende infrastructuur is om deze initiatieven ruimte te bieden.

De scouts van Boutersem is één van de grootste jeugdverenigingen van de gemeente.  Zij hadden hun eigen lokalen waarin ze de afgelopen jaren, met eigen mankracht en middelen en ook met subsidies van de gemeente zeer veel investeerden.  Op 14 november 2008 echter werd een groot deel van hun lokalen vernield door een zware brand. Voor  het plannen van een nieuwbouw werd gewacht op de goedkeuring van het  SBPA-dossier in de loop van 2009.

Het gemeentebestuur zal in de volgende 2 jaar een nieuwbouw realiseren met als bestemming jeugdlokalen en ontmoetingsruimte, die kunnen gebruikt worden door de scouts, maar tegelijkertijd ook ter beschikking zullen staan voor andere activiteiten voor jongeren zoals tiener- of speelpleinactiviteiten en als infrastructuur voor ontmoeting.  Door de stijgende bevolkingsaantallen en de toename van het aantal jonge gezinnen, verwacht de gemeente ook voor de toekomst de noodzaak aan uitbreiding van noden aan infrastructuur voor kinderen en jongeren.

Het terrein ligt in de dorpskern van Boutersem (hoofddorp) en is goed en veilig te bereiken. Het paalt aan het natuurgebied van de Kleine Vondelbeek. Om deze reden werd tevens Natuurpunt betrokken in dit project.

De realisatie van dit project zal gebeuren met een focus op duurzaamheid en betrokkenheid van alle stakeholders.  Vanuit de gemeente Boutersem werd er reeds een overeenkomst afgesloten met de vzw Scouts en Gidsen Boutersem.  In het project zullen ook de jeugdraad (als medegebruikers en vertegenwoordigers vanuit de groep ‘jongeren’) en de vzw Natuurpunt als partner betrokken worden.  Ze wensen het gebied aansluitend op de jeugdlokalen uit te bouwen als groen hart van Boutersem. Bij de keuze van de architect stonden principes als duurzaam, energiezuinig en kindvriendelijk voorop.  Een deel van de werken zal worden uitgevoerd door de leerlingen van technische scholen uit de  omgeving, zo krijgen zij de kans om praktijkopleiding op te doen en zullen jongeren zelf kunnen meewerken aan de realisatie van deze jeugdinfrastructuur.

Doelstellingen

Dit project beoogt de realisatie van speelruimte voor de Boutersemse jeugd.

  • Realisatie van een nieuwbouw met als bestemming jeugdlokalen, als lokaal voor  de scouts, maar tegelijkertijd ook ter beschikking voor andere jeugdactiviteiten (tienerwerking, speelplein, mogelijke nieuwe initiatieven in de toekomst). 
  • Jeugdvriendelijk ingerichte buitenruimte  

De polyvalente ruimte in het gebouw richt zich tot ontmoeting voor een ruime groep van verenigingen en burgers in de gemeente.

Het project is gericht op participatie van de jongeren in de gemeente

  • de scouts: zullen in het gebouw hun werking huisvesten.  Hun leiding en leden, samen met vrijwilligers en sympathisanten, worden betrokken bij de afwerking van de gebouwen.  Zij zullen daartoe in de 2de fase ook een financiële inbreng doen.
  • de jeugdraad zal instaan de betrokkenheid van alle jongeren uit de gemeente aan dit project en het gebruik ervan, mn. de uitbating van de polyvalente ruimtes,  momenteel gericht op tienerwerking en speelpleinwerking,  en in functie van nieuwe noden in de toekomst.
  • Jongeren uit technische scholen in de omgeving zullen via werkzaamheden in dit project praktijkervaring kunnen opdoen

Men kiest voor duurzame inbedding en realisatie van het project

  • betrokkenheid van natuurpunt als beheerder van het nabijgelegen natuurgebied van de kleine Vondelbeek
  •  de realisatie van een natuurleerpad
  • met oog voor de toegankelijkheid van alle doelgroepen, vooral dan bij de jongeren, het vermijden van uitsluiting en drempels op fysiek, sociaal en financieel vlak
  •  gebruik van duurzame en energiezuinige materialen en installaties

Uitvoering

Gemeente Boutersem

Contactpersoon

Sylvia Renquin
Neervelpsestraat 11
3370 Boutersem
016 / 72 10 57