MURAbest

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2009

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland, Leie en Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

75.000 euro

Promotor

RATO vzw

Duurtijd

01/01/2009 – 31/12/2010

Situering

Het project wil een onderzoek naar, toepassing van en kennisverspreiding over verbeterde vangmaterialen en/of methoden voor de muskusrat met het oog op een ecologisch beheer (in het bijzonder van waterrijk gebied) en op de versterking van natuurlijke en landschappelijke waarden. De aankomende Europese regelgeving zal het gebruik van de klassieke fuiken voor de vangst van muskusratten verbieden, het project wil hier een oplossing voor bieden.

Doelstellingen

Verbeterde vangmaterialen en/of – methoden in de praktijk brengen. Effect bestrijding met aandacht voor ecologie.

Contactpersoon

Sofie Standaert
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09/2678605