Noorderpoort

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Meerhout

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

483.062,25 €

Promotor

Gemeentebestuur Meerhout

Duurtijd

1 april 2011 – 30 september 2012

Situering

Meerhout is een feestende gemeente! Meerhout is een zorgende gemeente! Beide slogans duiden goed aan dat er in Meerhout veel aandacht besteed wordt aan zowel het socio-cultureel gebeuren als aan het aanbieden van zorg aan alle groepen. De campus Gasthuisstraat is daarvan een goed voorbeeld. Naast de rust- en zorgcentra De Berk en Ter Kempen is er nog de dienst Buitenschoolse Kinderopvang, de gemeentelijke kleuterschool, het OCMW en het gemeenschapscentrum " 't Graf ".

Het gemeentebestuur heeft een masterplan opgemaakt voor deze site. In dit plan wordt het dorpscentrum samen met de toegangswegen ontwikkeld en aangepast.In 2011 wordt er gestart met de bouw van het nieuwe administratief centrum aan het Pastoor Van Haechtplein (centrum) (zuidkant). Hiermee wordt de aanzet gegeven tot de (her)ontdekking van het achterliggend gebied. Hierbij moeten de functies van de gebouwen worden geherdefinieerd.

Het masterplan bestempelt de omgeving Gasthuisstraat, Smissestraat en Pastoor Van Hachtplein als een binnengebied voor zorg en ontmoeting met bijzondere aandacht voor de publieke ruimte (groen en duurzaam). Het binnengebied moet doormidden worden gesneden door een noord-zuid georiënteerde as welke enkel toegankelijk wordt voor voetgangers en fietsers. Twee poorten moeten deze trage weg toegankelijk maken. Vanuit de Noorderpoort wordt het vernieuwde administratieve centrum én het dorpscentrum rechtstreeks toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Omgekeerd wordt het achterliggende groengebied met de Vallei van de Grote Nete vanuit de zuiderpoort rechtstreeks ontsloten voor de trageweggebruiker komend van Meerhout Centrum.

Doelstellingen

Vrijetijdsbeleving en de invulling ervan worden steeds belangrijker. Mensen stoppen vroeger met werken en leven langer. Socio-culturele verenigingen zorgen voor een breed gamma aan activiteiten, maar worden dikwijls gehinderd door een gebrek aan aangepaste en goed uitgeruste accommodatie.

Seniorenverenigingen willen diversifiëren in hun aanbod, maar ondervinden dat een senior van 60 jaar niet hetzelfde verwachtingspatroon heeft als iemand van 75. Een gevarieerd aanbod is echter slechts mogelijk mits de aanwezigheid van goede randvoorwaarden, zoals aangepaste ruimte met technische en eventueel inhoudelijke ondersteuning.

Jonge (en niet meer zo jonge) ouders willen op een veilige manier hun kinderen naar school kunnen brengen.

De site rond de Noorderpoort is een historische kern met een rijk verleden voor iedere Meerhoutenaar. Het voormalige klooster Heilig Graf met de indrukwekkende tuin en de geklasseerde kapel is een identiteitsbepalend element in de omgeving.

Mensen zoeken graag elkaar op in open, groene ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze ruimtes moeten aantrekkelijk zijn om als een centrale ontmoetingsplaats te kunnen fungeren. Die aantrekkelijkheid kan verhoogd worden door een gebruiksvriendelijke inrichting met aandacht voor de ontmoetingsfunctie.

Contactpersoon

Rik Van Gompel
Markt 1
2450 Meerhout
014 25 90 69