Ommegang van de Hegge 2012

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Lille

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

103.044,5 €

Promotor

VZW Hegge

Situering

De vzw Hegge heeft, in naam van de Lilse gemeenschap, de opgave de inwoners van Lille bewust te maken van het grootse immaterieel erfgoed waarover de gemeente beschikt: de eeuwenoude traditie van de 25-jaarlijkse “ Ommegang van de Hegge”.

Doelstellingen

De inwoners van Poederlee, en bij uitbreiding de ganse bevolking van de gemeente Lille,  bewust maken van het erfgoed dat verbonden is met hun gemeente.
Wij willen dit doen door:

  • de uitgave van een stripverhaal: “Het wonder van de Hegge”.
  • de oprichting van werkgroepen betreffende kleding, marketing, wagenbouw en logistiek.
  • de scholen een pedagogisch begeleidingsproject aan te bieden  waarin het Heggegebeuren en de geschiedenis van de Hegge centraal staan.
  • de inwoners van Lille te motiveren deel te worden van het Heggegebeuren als verantwoordelijke, medewerker en/of als deelnemer aan de Omegang.

De andere deelgemeenten uit te nodigen tot samenwerking om op die wijze aan de buitenwereld te tonen dat Lille een levende gemeenschap is.
Wij willen dit doen door:

  • beroep te doen op deelname aan de Ommegang van gilden, vendeliers, ruiter- en sportverenigingen, fanfares en harmonies.
  • beroep te doen op verenigingen om logistieke steun bij de nevenactiviteiten te verlenen
  • de deeldorpen Gierle,Lille en Wechelderzande uit te dagen een groep en/of wagen in de Ommegang te bevolken en te realiseren.
  • Een situatie creëren om de kledij, attributen en wagenonderdelen in optimale omstandigheden te bewaren.

Contactpersoon

Leo Willems
Heikant 7
2275 Poederlee
0475.53.80.71