Boergondische buren

Transnationaal samenwerkingsproject tussen Plaatselijke Groep Grensregio Waasland en Zeeuws-Vlaanderen.

Korte samenvatting

"Boergondische buren” verenigt en versterkt het potentieel voor agro-ondernemers. De grensoverschrijdende interactie is nog beperkt, te wijten aan onwetendheid over elkaars bestaan, maar ook door barrières in wetgeving en cultuurverschillen. Dit initiatief stimuleert en ondersteunt agro-ondernemers om samen te werken. Nieuwe afzetmarkten voor lokale producten worden gecreëerd. Kennisdeling, ondersteuning en oplossingsstrategieën stimuleren nieuwe productontwikkeling en samenwerkingsinitiatieven. De verwezenlijkingen van het project zullen consumenten sneller de weg tonen naar lokale hoeve- en streekproducten en dit aan beide zijden van de grens. De ontwikkeling van nieuwe arrangementen voor hoevetoerisme versterkt de band tussen consument en agro-ondernemers.

Doelstellingen

  • Verzamelen van gegevens over lokale hoeve- en streekproducten in de vorm van een gezamenlijke database voor het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen.
  • Barrières doorbreken voor grensoverschrijdend zakendoen en onderzoek.
  • Grensoverschrijdende kennisoverdracht.
  • Aansluiting bij grensoverschrijdende evenementen en foodevenementen in elkaars regio.

Looptijd

1 oktober 2019 – 31 maart 2022