PILOOTPROJECT – “Versterking van de warme samenleving op het platteland’

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Leadergebied Midden-Kempen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

126.311€ Excl BTW

Promotor

Stroming vzw

Duurtijd

1.01.2012 – 31.12.2013

Situering

Dat het verenigingsleven een belangrijke plaats inneemt in de samenleving staat buiten kijf. Het verbindt mensen met elkaar. Het is als het ware het cement van die samenleving. Het verenigingsleven brengt immers mensen bij mekaar, laat hen samen ervaringen opdoen, zorgt voor samenhang en samenhorigheid. Mensen leren mekaar kennen, ontwikkelen er sociale contacten. Daarnaast doen ze er kennis op en kunnen er zich ontplooien. Verenigde mensen participeren ook sterker aan de uitbouw van de samenleving. Het is een democratische meerwaarde.

Maar het verenigingsleven staat onder druk. De maatschappelijke veranderingen maken dat vrijwilligerswerk opnemen niet meer zo evident is. Geregeld deelnemen aan initiatieven wordt moeilijk. De kennis over verenigingen en hun aanbod wordt steeds kleiner. In grote steden is dit sterk merkbaar maar ook op het platteland zet deze trend zich door. De combinatie arbeid – gezin zet gezinnen onder druk. Bovendien stelt het brede aanbod van sportieve, recreatieve en culturele initiatieven allerhande mensen voor keuzes. Keuzes die vaak ingegeven worden door de sterke promotieacties die aan het evenement, initiatief gekoppeld zijn. Wat maakt dat commerciële of meer vermogende initiatieven makkelijker deelnemers naar zich toe trekken.

Naast deze vaststelling kunnen we er ook niet omheen dat op het platteland een grotere stroom van in- en uitwijking ontstaat. Buren lopen niet zo makkelijk meer bij mekaar binnen. Spontane ontmoetingen zijn minder. Mekaar kennen via het verenigingsleven wordt zeldzamer. Het fenomeen “ons kent ons” is haast geen realiteit meer. Het wordt een terugplooien op het eigen gezin, naaste familie en beperkte vriendenkring.Dit terug plooien op zijn eigen omgeving wordt nog versterkt door de media. De sterke beeldcultuur maakt dat we haast alles zien en meemaken vanuit onze zetel. De televisie en het internet nemen een belangrijke plaats in, in het gezin en in de overdracht van ‘nieuws’.

Met het project willen we het verenigingsleven in het Leadergebied, via beeld, dichter bij de mensen brengen. Beelden zeggen vaak meer dan woorden en kunnen dus een aanzet zijn om deel te nemen aan activiteiten. Bovendien zorgt een beeldverslag ook voor een sterkere samenhorigheidsgevoel bij diegene die er voorwerp van zijn. Het geeft enerzijds een erkenning en anderzijds een herkenning. Even in de belangstelling staan als vrijwilliger of als deelnemer, wetende dat velen dit kunnen zien, geeft een goed gevoel.

 

 

 

Doelstellingen

Hoofddoel: Met het project willen we  het sociale weefsel in het Leadergebied Midden-Kempen versterken.

  • Subdoel1: Zoveel mogelijk mensen kennis laten nemen met het ruime aanbod aan verenigingen in hun buurt en hen uit nodigen om er aan deel te nemen. Door meer mensen naar activiteiten te leiden ontstaan er meer interacties, meer ontmoeting, meer samen-leving.
  • subdoel 2: Het project wil een ondersteuning zijn voor de vrijwilligers die nu de kar trekken. Het in beeld brengen van hun evenement of activiteit geeft een gevoel van erkenning wat een extra stimulans kan zijn voor het engagement.
  • Subdoel 3: Vrijwilligers de kans geven nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en tedelen. Beeldreportages maken voor een ruim publiek, vraagt deskundige (professionele) begeleiding. Een begeleiding die niet zo evident te vinden is voor de amateur-cineast.
  • Subdoel 4: Het uitbouwen van een toegankelijke, aantrekkelijke en krachtige website opgebouwd om de beeldreportages te tonen en de activiteiten aan te kondigen.
  • Subdoel 5: Koppelen van de website aan de nieuwe sociale media (facebook, youtube, linkedin…)
  • Subdoel 6:  Koppelen van de website aan de gemeentelijke digitale televisie.

 

 

 

Contactpersoon

Rob Kuypers
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
014 40 31 51