Plattelandsbeleving Midden-Maasland

Categorieën

Thema

Educatie

Jaar

2004

Provincie

Limburg

Locatie

Midden-Maasland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

42.900,00 euro

Promotor

Johan Paredis

Duurtijd

1 jaar

Situering

Het project omvatte in een eerste fase de organisatie en ondersteuning van een aantal plattelandsbelevingsinitiatieven en de promotie ervan in het Midden-Maasland. Het brede publiek laten kennismaken met de typische streekeigenheid van het Maasland was hierbij het opzet. Zo realiseerden de Landelijke Gilden en de vzw Plattelandsklassen in 2004 mede dankzij Leader+ Midden-Maasland in het Maasgebied tussen Aldeneik en Dilsen een doe- en leerpad rond plattelandsbeleving. Ook werden enkele kijkboerderijen opengesteld.
In de tweede fase wordt er werk gemaakt van -een ontdekkingspad in en rond Heppeneert rond de thematiek landbouw, erfgoed en landschap, een educatief kunst-Maaspad voor kinderen rond thematiek de Maas en haar omgeving vanuit een eduactief/creatieve benadering van elementen als leem, maaskeien, wissen,…en de organisatie van een navorming “landbouw” voor de streekgidsen van de regio.
In zijn derde en laatste fase omvat het project een bekendmaking en samenkomen van de initiatieven uit de vorige fases. Er worden belevingsinitiatieven ter promotie van thuisverkoop bij land- en tuinbouw in de regio georganiseerd en het plattelands belevingsgevoel wordt naar het grote publiek bekend gemaakt. Concreet wordt er werk gemaakt van een groot evenement, ‘de boer op’, ter ondersteuning van de thuisverkopers in land- en tuinbouw en tevens een ideale plattelandsbeleving en promotie van de regio. Het vindt plaats op bedrijven in Heppeneert, Aldeneik en Rotem. Twee van deze boerderijen zijn ook kijkboerderijen (fase 1). Verder worden er elke zondag in de zomer van 2006 twee begeleide plattelandswandelingen georganiseerd. De gidsen die deze wandelingen begeleiden volgden de navorming land- en tuinbouw uit fase 2.

Contactpersoon

Johan Paredis
Kiezelstraat 56
3500 Hasselt
011/278303