Regionaal Netwerk Kraamzorg. Wegwijs van kinderwens tot kleuterklas.

Categorieën

Thema

Leefbaarheid

Jaar

2011

Provincie

Limburg

Locatie

Kempen-Maasland

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Landelijke Thuiszorg vzw

Duurtijd

01/05/2011 - 30/04/2013

Situering

Toekomstige ouders, zwangere en pas bevallen moeders zijn vaak, in de huidige complexe maatschappij, geïsoleerd met vragen en onzekerheden, die de zwangerschap en de eerste levensperiode van kinderen met zich meebrengen. In het bijzonder jonge en alleenstaande (toekomstige) moeders kampen met vragen op het gebied van gezondheid, financiën, persoonlijk welbevinden en opvoeding. De versnipperde traditionele hulpverlening is vaak onbekend en/of sluit niet aan bij de noden en wensen van jonge ouders.

Landelijke Thuiszorg wil een Regionaal Netwerk Kraamzorg in de Leaderregio Kempen-Maasland ontwikkelen. Dit netwerk is geënt op de regionale verspreiding van de consultatiebureau's Kind en Gezin maar beoogt ook een samenwerking met de opvoedingswinkels Kempen-Maasland en Noord-Limburg, Landelijke Kinderopvang, Kind en Preventie en het Ziekenhuis Kempen Maas met campussen Bree en Maaseik, vroedvrouwen van het WGK, zelfstandige vroedvrouwen, ... .

Door de uitbouw van het Regionaal Netwerk Kraamzorg kan Landelijke Thuiszorg de totale zorg voor, tijdens en na de kraamperiode toegankelijk maken voor alle (toekomstige) ouders op het grondgebied Kempen-Maasland. Zorg rond de geboorte is niet enkel medische zorg maar ook psychologische ondersteuning en begeleiding, infoverstrekking en opvoedingsondersteuning.

Met het netwerk wil Landelijke Thuiszorg verbinding maken met betrokken welzijns- en gezondheidsorganisaties in de regio. Op de verschillende netwerklocaties in de regio zal een complementaire samenwerking met deze welzijns- en gezondheidsorganisaties plaatsvinden. Zo kan op een zeer multidisciplinaire wijze informatie en ondersteuning worden geboden aan de doelgroep en waar nodig kan er tussen de verschillende diensten (samen met de cliënt) een cliëntoverleg gebeuren. Zo kan er preventief ingespeeld worden.

Met behulp van de nieuwe media wil men de (toekomstige) ouder, zwangere en pas bevallen moeder bereiken, en in het bijzonder de alleenstaande ouders. De nieuwe media is in onze samenleving niet meer weg te denken. Vooral jonge mensen zijn er erg handig in en verwerven hun kennis en informatie aan de hand van de computer en het internet. De jonge (aanstaande) moeders zijn via deze weg bereikbaar. Expertise verwerven in het gebruik van sociale netwerksites en bannering is van groot belang om onze doelgroep te bereiken. Een onderzoek naar het gebruik van sociale netwerksite en de verschillende mogelijkheden van bannering (= het gebruiken van banners om online bekendheid te krijgen op specifieke sites) is hierbij noodzakelijk. De gerichte bannering vergroot de visibiliteit. Gerichte bannering op specifieke sites zorgen voor een maximale naambekendheid bij de doelgroep.

Met behulp van de methodiek van moedergroepen (maar ook met workshops, infoavonden, informele ontmoetingen) wil men de (toekomstige) ouders, zwangere en pas bevallen moeders bereiken, en in het bijzonder de alleenstaande ouders. Moedergroepen kunnen opvoedingsondersteuning een andere invulling geven. Het is er niet op gericht om doelgroepgericht of probleemgericht te werken, maar uitwisselingsgericht, waar dan door een professional op ingespeeld kan worden.

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen onderscheiden worden:

  • Sociaal: een grotere samenwerking en verbondenheid bewerken tussen alle welzijns- en gezondheidsorganisaties die bezig zijn met zorg voor (jonge) ouders en hun kinderen; meer en beter gebruik van de beschikbare hulp in de regio; empowerment van jonge (toekomstige) ouders; deskundigheid van ouders verhogen en het isolement van sommige ouders doorbreken en het sociaal weefsel versterken
  • Economisch: het gebruik van de locaties intensifiëren en de dienstverlening centraliseren
  • Cultureel: door het organiseren van laagdrempelige moedergroepen waaraan zowel autochtone- als allochtone jonge (toekomstige) ouders deelnemen zal meer wederzijds respect ontstaan en een betere integratie van allochtonen plaatsvinden

Uitvoering

Landelijke Thuiszorg vzw

Contactpersoon

Kristin Van Eetvelt
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal
016/24 20 38