Regionale mobiele fietskoerierdienst Vlaamse Ardennen

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Vlaamse Ardennen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

90.663,90 euro

Promotor

Steunpunt Welzijn vzw

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

Uit een rondvraag van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen/RESOC blijkt dat er bij de landelijke lokale besturen van Zuid-Oost-Vlaanderen veel vraag is naar kwaliteitvolle bedeling van tijdschriften, brieven en folders. Vanuit de ervaring die we binnen Steunpunt Welzijn vzw hebben met de bedelingen van onze fietskoerierdienst Snel & Wel denken we dat we hierop een antwoord kunnen bieden. Het verschil tussen de zeer landelijke regio rond Oudenaarde en de opmerkelijk dichter bevolkte regio rond Aalst is echter groot (zie document in bijlage) en vereist daarom een andere aanpak. Door de opstart van een mobiele fietskoerierdienst in de regio Oudenaarde willen wij de nood aan kwaliteitsvolle bedeling in het landelijke Zuid-Oost-Vlaanderen aanpakken en tegelijkertijd binnen de sociale economie werk creëren voor enkele fietskoeriers.

Het doel van het project is als volgt te omschrijven:

  1. werk creëren, voor langdurig werkloze mensen in een regio met een hoge werkloosheidsgraad. De fietskoeriers grondig opleiden, goed opvolgen en indien nodig mee begeleiden naar een volgende tewerkstelling. De fietskoeriers worden aangeworven binnen het kader van lokale diensteneconomie of worden door OCMW's aangeworven en als fietskoerier tewerkgesteld in het kader van artikel 60§7-tewerkstelling.
  2. de nood aan bedeling van mailings bij landelijke lokale besturen aanpakken. Op het platteland is er een extra drempel voor deze organisaties om hun doelgroep te bereiken, namelijk de grote verspreiding van bepaalde doelgroepen. De "Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel" toont aan dat er in de Vlaamse Ardennen heel wat achterstelling voorkomt op het platteland. (bron: Kesteloot Christian, Meys Sarah, 2008). Ook andere fenomenen zijn op het platteland meer uitgesproken dan in een stedelijke context, zoals veroudering van de bevolking, beperkte uitbouw van het openbaar vervoer… De formele dienstverlening is omwille van rationalisering en schaalvergroting moeilijker bereikbaar voor plattelandsbevolking dan voor stedelingen. Het OCMW is vaak de enige overgebleven eerstelijnsdienst, maar in plattelandsgebieden is de drempel hoog gezien de hoge sociale druk. (Bron: John Vandenbussche, sociale uitsluiting in plattelandsgebieden, 1998, Brussel: Koning Boudewijnstichting). Een groot deel van de doelgroep van sociale organisaties en OCMW's bevindt zich in het Oudenaardse op het platteland, maar hen bereiken is om verschillende redenen een probleem. Door de uitbouw van een regionale mobiele fietskoerierdienst in het Oudenaardse worden deze organisaties geholpen om hun doelpubliek op een kwaliteitsvolle manier te bereiken aan en sociale prijs. Het aanbod van de fietskoerierdienst is aanvullend op het aanbod van de post. De fietskoerierdienst kan grote bedelingen niet op één dag afwerken zoals dat bij de post het geval is. De dienstverlening die wij voorzien (grote huis-aan-huisbedelingen) zijn ook niet de prioriteit van de post. Bovendien worden fietskoeriers grondig begeleid en opgeleid in het bedelen van post, waardoor het fietskoerierbedrijf een springplank kan zijn naar een beroepsloopbaan als postbode. De werking in Oudenaarde zal anders zijn dan onze werking in Aalst in die zin dat het project in Oudenaarde niet alleen gericht is op de stad en de dichtstbijzijnde gemeenten maar op de hele regio. Doordat de regio opmerkelijk dunner bevolkt is dan de streek rond Aalst is er een andere aanpak en andere middelen nodig om de bedeling van deze landelijke regio op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier te kunnen doen. Het gaat hier om een mobiele fietskoerierdienst die beschikt over een eigen bestelwagen waarmee in verschillende gemeenten in de hele regio Oudenaarde en later eventueel Zuid-Oost Vlaanderen kan bedeeld worden. Kleine opdrachten die in Aalst de hoofdmoot van de bedelingen uitmaken zullen in Oudenaarde veel minder voorkomen. 
  3. Post bedelen op een duurzame en milieuvriendelijke manier. In de landelijke, heuvelachtige en dunbevolkte regio kan niet geopteerd worden voor gewone fietsen omdat de bedeling dan niet in een aanvaardbare tijd kan afgewerkt worden. Het landelijke karakter van de streek vraagt om het gebruik van elektrische fietsen, wat nog steeds een pak milieuvriendelijker is dan het gebruik van brommers of auto's.  Voor de aankoop of leasing van een bestelwagen zal ook uitgekeken worden naar een elektrische of groene auto. De elektrische fietsen kunnen eventueel in samenspraak met de toerische diensten van de deelnemende gemeenten uitgeleend worden. Ook de oplaadpunten voor de elektrische fietsen kunnen breder gebruikt worden dan enkel voor de fietskoerierfietsen, wat het gebruik van elektrische fietsen in de heuvelachtige regio een boost kan geven.

Doelstellingen

Zie "situering"

Uitvoering

Steunpunt Welzijn vzw

Contactpersoon

Peter Dauwe
Wellekensstraat 45
9300 Aalst
053 730 821 of 4999 72 06 4